Foto: Pym Kristenliv

Fire modige kvinner skaper fred i Kenya.

Foto: Pym

– Vi skaper trygghet og håp og hjelper kvinner til å utnytte sine rettigheter, forklarer de fire lederne i talskvinnegruppen «Modige kvinner» fra Endebess i Kenya, Joan Wasike, Dorcas Wamoto, Janepher Wakwar og Agneta Nakhumisa.

De fire kvinnene står i spissen for om lag 40 kvinner som jobber sammen som talskvinner for fred og rettigheter i sitt nærområde. De håndterer saker som oppstår i sitt nærområde, og som kan gi grobunn for konflikt.

Drap og voldtekter

Gruppen ble opprettet som ett av flere tiltak gjennom Peace and Rights Programme – som Pym samarbeider med FPFK (Free Pentecostal Fellowship i Kenya) om, og som Pym støtter økonomisk. Peace and Right Programme holder til i Kitale og det er i området rundt Mount Elgon arbeidet er lokalisert. I tiden etter valget i 2007 var dette området preget av konflikt mellom etniske grupper og flere tusen mennesker ble drept, lemlestet, voldtatt og fordrevet fra sine hjem. Geriljagrupper har tyrannisert området. En rekke kvinner har mistet sine menn i interne oppgjør.

– Vår gruppe består imidlertid av kvinner fra åtte forskjellige etniske grupper i området, og vi er gode venner alle sammen, forsikrer de fire kvinnene oss om. De framstår i dag som et levende bevis på at det er mulig å skape fred og forsoning og jobbe sammen på tvers av ulik etnisk bakgrunn.

– Visjonen til Peace and Rights Programme er at befolkningen i dette området skal legge vekk sine motsetninger og begynne å leve i forsoning med hverandre. Samtidig må de få vite om sine rettigheter, slik at de kan få konstruktiv hjelp med sine utfordringer, sier de fire kvinnene.

I 2010 ble «Modige kvinner» opprettet, og kvinnene har siden jobbet med å hjelpe enkeltpersoner i lokalsamfunnet.

– Etter treningen fikk vi mer selvtillit og følte oss klare til å ta på oss oppgaven som talskvinner i samfunnet, forteller kvinnene.

«Alle vet om oss nå!»

Sakene de har jobbet med spenner vidt, fra korrupsjon i politiet, langvarig lærerstreik, og arverett for enker, til graviditet blant tenåringer, vold i hjemmet, og hjelp til syke og mennesker i vanskelige situasjoner.

– Nesten alle i området kjenner arbeidet vårt nå, og de siste årene er det faktisk flest menn som har kommet til oss med utfordringer som de ønsker hjelp med.

Selv mennene er kjempefornøyd med det arbeidet vi gjør.

«Modige kvinner» - Endebess, Kenya

Kvinnene i gruppen hjelper dem blant annet ved å vise dem veien i systemet, ta dem med til de relevante kontorene for å få hjelp, kjempe saken for vedkommende og informere om deres rettigheter. I noen tilfeller følger de til og med saker til retten.

– Nå føler folk seg trygge i hjemmene sine, forteller damene. – Selv mennene er kjempefornøyd med det arbeidet vi gjør.

Såpe og høner

Ikke bare har kvinnene gjort sitt arbeid kjent i sitt lokalsamfunn. De har også utarbeidet en forretningsplan for hvordan de kan fortsette arbeidet selv etter at støtten gjennom prosjektet opphører.

De forteller stolt om hvordan de startet med én høne, som ble til 40 høner, som ble til seks sauer, som ble til 12 sauer, som ble til én ku.

– Nå har vi kjøpt en liten tomt hvor vi vil bygge et lite kontor, og rom som kan leies ut, både slik at hver kvinne kan få et lite honorar for den jobben de gjør, men også for å dekke utgifter til transport og lignende som er nødvendig når de hjelper folk i området.

Kvinnene viser et enormt stort engasjement og stor styrke.

– Vi føler at vi kan håndtere hva som helst nå, sier sekretæren i gruppen, Dorcas M. Wamoto.

Vi føler at vi kan håndtere hva som helst nå.

Dorcas M. Wamoto - «Modige kvinner»

Nytt område

– Talskvinnegruppen fra Peace and Rights Programme er et godt eksempel på hvordan kvinner er viktige i arbeid for fred og stabilitet i konfliktområder, sier Eva Karin Holhjem, prosjektrådgiver i Pym:

– Disse kvinnene har et genuint engasjement og bryr seg om sine nabolag. De gjør dette på frivillig basis, men er hardt arbeidende og har allerede oppnådd mye. Pym er stolte over å bidra til det som Peace and Rights Programmeme har oppnådd i området rundt Mount Elgon. Vi ser fram til at FPFK skal bruke sin erfaring herfra når de fra 2016 skal jobbe for fred i enda et konfliktområde i Kenya, i Muhoroni.

Lærer sameksistens

– Å skape fred i et konfliktområde handler ikke bare om å sette inn politistyrker eller paramilitære grupper, slik de har gjort i Kenya. Det handler enda mer om at menneskene som har opplevd konflikt får bearbeidet sine traumer, og finner måter de kan leve sammen på igjen. Og det er nettopp dette Peace and Rights Programme har jobbet med – både blant vanlige mennesker på grasrota, blant stammelederne, og sammen med myndighetspersoner, sier Holhjem.

– Som stammelederen for Bokoso sa da jeg møtte ham og andre stammeledere i Kenya for et par uker siden: Det er for barna våre og de kommende generasjonene at vi jobber for fred her i Mount Elgon. Men de kan ikke takke dere, derfor vil jeg på vegne av dem takke Pym for den støtten dere har gitt til dette prosjektet.

kommentarer