Foto: Magnus Lysèn Reportasjen

Er det fortsatt profeter i den norske kristenheten, eller er de blitt faset stille ut?

Foto: Magnus Lysèn

– Ja, jeg er en profet.

Erling Thu gir tydelig tilsvar på det direkte spørsmålet. Så legger han til at han nok ikke ville vært det om han hadde blitt i Pinsebevegelsen. Ifølge Thu skal pinsehøvdingen Thoralf Gilbrant blant annet ha sagt at apostler og profeter var noe som tilhørte Jesu tid.

Det begrensende forholdet til det profetiske og profeter var med å lede Thu ut av Pinsebevegelsen.

– Jeg presenterer meg aldri som profet, men jeg vil ikke nekte for det Gud har kalt meg til å være. Jeg var 40 år før jeg forsto mitt kall.

Ung evangelist

I Korsets Seier har vi et ønske om å være best av alle på det frikirkelige, særlig innen det pinsekarismatiske. Likevel ble vi, tross årevis med erfaring, svar skyldig da vi forsøkte å navngi norske profeter.

Det gikk tregt. Hjernen måtte vris før vi sånn halvveis kom på en håndfull.

Erling Thu pekte seg ut. Han har vært med å grunnlegge og lede Kristent Fellesskap-menighetene og Kristent Nettverk.

Jeg trodde jeg var en evangelist, men jeg følte oftere og oftere at det ikke stemte. Jeg passet ikke inn i noen av rollene Pinsebevegelsen tilbød.

Erling Thu - profet i Kristent Nettverk

Han vokste opp i pinsemenigheten Klippen, Sandnes. Så ble det bibelskole i Filadelfia. Det ble begynnelsen på 18 år som pinseevangelist og forkynner. Etter hvert ble han kjent med Aril Edvardsen. Dermed brukte han ti år av disse årene i Sarons Dal før han hjalp den kjente pinseforstanderen Tom Erlandsen i Zion, Stavanger.

Forvandlingen

Så, i 1981 var det slutt. Erling Thu plantet Kristent Fellesskap, Farsund. På 70-tallet fikk han nemlig kontakt med apostelen Bryn Jones i England. Han ble kjent med et apostel- og profetnettverk som ledet Thu gjennom det han kaller en forvandling og renselsesprosess.

– I denne perioden lurte jeg på hvem jeg var. Jeg trodde jeg var en evangelist, men jeg følte oftere og oftere at det ikke stemte. Jeg passet ikke inn i noen av rollene Pinsebevegelsen tilbød.

– Men Pinsebevegelsen har vel alltid vektlagt profetier tungt?

– Ja, men det var rimelig begrenset til tungetale og tydning. I England kunne fem-seks brødre legge hendene på meg og med ett avsløre mine innerste tanker. De fortalte meg ting ingen mennesker kunne vite. Det gjorde veldig inntrykk på meg. På mange måter ble jeg en ny mann, forteller Thu.

Profetens unike rolle

For Thu er det viktig å understreke at alle kan profetere til oppbyggelse, trøst og formaning. Profetisk tjeneste, eller å være profet, er noe mer. Bibelen forteller om de ulike utrustningene som lærer, hyrde, evangelist eller profet.

– En profettjeneste er tett koblet til det apostoliske. Den setter retning, og den veileder vekk fra blindgaten menigheten selv har vanskelig for å se.

Thu forklarer utfyllende om profetens rolle i menigheten. Uten profeten mister kirken åpenbaringer fra Kristus, og mister derfor framdrift. Til slutt stopper menigheten opp i et status quo. Kompromissløshet kjennetegner profeten, forklarer Thu. De ville videre.

– Bønn og fellesskap med Gud er også spesielt viktig for oss profeter. Jeg må trene mitt indre øre og pleie nær kontakt med Gud for å kunne videreformidle innholdet til fellesskapet, forklarer Thu.

  • Les pinseledernes tanker om profetens rolle. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

kommentarer