De Kristne-grunnlegger er død Kristenliv
Terje Simonsen, sovnet forrige onsdag inn, etter lengre tids sykeleie. Simonsen ble 55 år gammel.

 

Han var initiativtaker til etableringen av partiet, som ble etablert da Simonsen brøt med Kristelig Folkeparti (KrF) da partiet åpnet for å fjerne bekjennelsesparagrafen.

Det nye partiet stilte til valg lokalt i Simonsens hjemkommune Bømlo allerede ved valget i 2011. Partiet fikk 6,5 prosent av stemmene og kunne glede seg over to mandater i kommunestyret.

PDK ble registrert som landsdekkende parti 7. januar 2013. Ved stortingsvalget i samme år oppnådde partiet bare 0,6 prosent oppslutning, og fikk ikke noe stortingsmandat.

LES MER: Partiet De Kristne sliter med å nå de unge.

Nedturen fortsatte ved høstens kommune- og fylkesvalg, hvor fikk til 0,3 prosent av stemmene

Simonsen satt som partisekretær fram til han fikk hjerneblødning med påfølgende slag i februar 2014. Siden var han alvorlig syk og knapt i stand til å kommunisere med menneskene rundt seg.

Han hadde ifølge familien en viss framgang de siste månedene, men et tilbakefall gjorde at han ble innlagt på sykehus og døde onsdag, skriver Dagen. KPK

 

kommentarer