Helge Simonnes i Vårt Land Samfunn
Helge Simonnes orker ikke flere omstillingsprosesser. Han går av som sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land.

 

Helge Simonnes gir seg umiddelbart som administrende direktør, men blir sittende som sjefredaktør til en etterfølger er på plass.

– Det er vemodig å tre av, sier Simonnes i en pressemelding.

I utgangspunktet hadde han ikke tenkt at Vårt Land og Mentor Medie skulle bli hans livsoppgave. Nå har han vært der i 30 år.

– Jeg har fått med meg gullalderen i mediebransjen. Dette mediehuset er preget av et unikt kollegafellesskap og sterkt engasjement blant leserne.  Det er fortsatt mange sider ved publisheroppgaven som oppleves positivt. Skriving og leserkontakt er stimulerende, men som øverste leder kan man ikke velge ut de lystbetonte oppgavene.

Jeg er ikke lenger motivert for å lede nye, smertefulle omstillingsprosesser

Helge Simonnes - Avtroppende sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land

Beinharde utfordringer

Videre i pressemeldingen beskriver Simonnes de beinharde utfordringer mediebransjen står overfor.

– Vårt Land får i 2015 et av sine beste år økonomisk sett, og vi har gjort mye bra omstilling i de siste årene. Likevel er det ikke tilstrekkelig, slik markedssituasjonen nå er. Jeg er ikke lenger motivert for å lede nye, smertefulle omstillingsprosesser.

Simonnes forteller om en avtale som ga han mulighet til å fratre som 60-åring. Den ble forhandlet fram for lang tid tilbake.

– Nå er tiden kommet, og det er en god løsning både for Vårt Land og meg. Jeg har ikke tenkt å legge inn årene. Annen lederjobb er ikke aktuelt, men jeg ser for meg mange interessante oppgaver som frittstående rådgiver.

VÅRT LAND-KOMMENTATOR: KrF sliter med bedehusstemplet.

Kristenfolkets ytterkanter

I Vårt Lands 70-årsjubileumsnummer, som kom ut 31. august i år, fortalte Simonnes at han får kjeft hver eneste dag.

– Det er stort «strekk i laget» i norsk kristenliv, der ytterkantene står svært langt fra hverandre. Det har vært krevende å sitte i den informasjonsstrømmen.

– Har dette vært medvirkende til at du nå gir deg?

– Nei, jeg har likt å stå i dette. Det er ingen ideologiske grunner til at jeg går av.

Det er stort «strekk i laget» i norsk kristenliv, der ytterkantene står svært langt fra hverandre

Helge Simonnes - Avtroppende sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land

Den inntil videre sittende sjefredaktøren kommer fremdeles til å delta som turleder på noen av avisens reisetilbud, samt være involverte i enkelte kulturhelger, men kommer ikke til å ha noen fast tilknytning til avisen. Han antyder likevel muligheten for ikke å forsvinne fullstendig fra Vårt Lands kommentarspalter, men sier at det må være opp til den nye sjefredaktøren å vurdere om det er behov.

– Jeg tenker ikke å være noen sjuende far i huset, og har som lederfilosofi at nye ledere må få størst mulig armslag, sier han.

KIRKEVALGET: Åpen Folkekirke har med drahjelp fra et nesten samlet media-Norge.

Klarsyn og teft

Konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten, er konstituert som administrerende direktør fra og med mandag.

– Helge Simonnes har vært sjefredaktør/adm.dir. siden 1991 og er en av dem som har sittet lengst i en slik topposisjon. Han har satt spor etter seg også i bransjen, blant annet gjennom styrelederverv i Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Presseforbund. Helge har en sjelden evne til redaksjonelt klarsyn kombinert med god strategisk og forretningsmessig teft. Vi er mange som er takknemlig for den innsats han har lagt ned, sier styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten.

 

kommentarer