Jesu gjenkomst må ikke bli et ikke-tema Disippel

Orker vi å høre mer om hans gjenkomst?

Tekst: Benedicte Mella
Foto: Shutterstock

Benedicte Mella

Benedicte Mella er lærer ved Filadelfia Bibelskole Oslo.

I en lengre tidsperiode har jeg følt meg minnet på hvor viktig det er å være våken og klar over tiden vi lever i, og å forvente at Jesus kommer tilbake som en realitet jeg forholder meg til.

Jeg har over et par års tid hørt budskapet om at han snart kommer, fra mennesker i nærheten – og litt fjernere fra meg. En av dem var på Sommerstevnet på Hedmarktoppen i sommer. Pym-arbeideren som fortalte hadde blitt vekket av at det sto en i rommet som ga ham beskjed om å si til Guds menighet: «Jeg kommer veldig, veldig snart tilbake.»

Dette gjorde at hjertet mitt hamret litt ekstra hardt og vekket min oppmerksomhet for denne sannheten igjen. Men er jeg naiv?

Det skjedde jo ikke

Når jeg tenker meg om har jeg hørt det samme budskapet tidligere. For lenge siden. Og mange ganger. Da jeg vokste opp var «de siste tider» et brennhett tema for flere talere i vår bevegelse.

Da jeg vokste opp var 'de siste tider' et brennhett tema for flere talere i vår bevegelse.

Benedicte Mella - lærer ved FBO

Men – det skjedde jo ikke. Derfor er det naturlig å tenke at dette var helbom. Konklusjonen blir videre at det er best å la et slikt sårbart tema, hvor det er så mange som har tatt feil, ligge rolig og trygt på teologibakrommet. Vi vet at det finnes, men vi behøver ikke skape unødvendig blest om det i hverdagslivet. La oss heller fokusere på det vesentlige.

En villfarelse?

Men – hvorfor lot Jesus disiplene sine tro at han skulle komme tilbake så snart at de faktisk forventet å oppleve det selv? De ventet på ham slik vi venter på et familiemedlem som har gått en tur på kjøpesenteret.

Han kommer snart… Det er mer enn 2.000 år siden. Vi kan rett og slett anse det som forførelse. Eller er det egentlig en villfarelse å leve med visshet og forventning om at Jesus kommer så snart at vi må «holde oss våkne»?

Avgjørende forventning

Til alle tider har de troende ventet på ham med forventning. Er dette en pinlig lang rekke av historiske bommerter, eller sier det noe om oss kristne som er vesentlig?

Jeg tror effekten dette perspektivet hadde på disiplene var helt avgjørende for den måten de levde på. Å leve med bevisstheten om hans snarlige gjenkomst gjør oss klokere i forvaltningen av livene våre. Det gjør oss hurtigere i arbeidet for Guds rike. Det viser oss at vi har ingen ting, eller tid, å miste.

Jeg mener ikke at vi skal slutte i jobben og begynne å samle på hermetikk.

Benedicte Mella - lærer ved FBO

Som bibeltroende kristne er troen på Herrens gjenkomst en vesentlig del av vårt verdensbilde og historieforståelse. Uten den er ikke kristendommen hel. Vi får forklaringsproblemer.

Ikke en tabbe

I Hebreerbrevet beskrives de som i Bibelen regnes for å være troshelter, og fellesnevneren oppsummeres slik: «Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt.»

Det er noe med Guds perspektiv som krasjer fullstendig med vårt. Hvordan kan noen regnes for troshelter når nettopp det de trodde skulle skje uteble i deres levetid? Er kanskje ikke det målet vi bruker for vellykkethet helt det samme som for Gud? De så det ikke skje, men nettopp det at de trodde Gud og levde ut fra det, gav dem en plass i historiens mest hederlige register.

Når Han drøyer

Jeg mener ikke at vi skal slutte i jobben og begynne å samle på hermetikk. Men jeg tar på alvor at Jesus stadig sier: «Våk derfor!» At han beskriver inngående den tiden som vil være når han kommer tilbake. At han sier «salig er den, som når han kommer, er i gang med arbeidet for hans rike, har olje på lampen, og som ikke bare gjør store gjerninger, men også kjenner ham og er kjent av ham».

Når han drøyer, som brudgommen i Matteus 25 gjør, så skal det være noen kloke og noen uforstandige blant dem som har ventet. De kloke har ekstra olje til lampen. De vet at de ikke kan hente det som gir liv og evne til brann fra de andre.
Når han kommer, er de klare, fordi de hele tiden har levd som for hans komme.

kommentarer