Børge Brende Samfunn
Åpne Dører oppfordrer kristne til å signere et ferdigskrevet brev til utenriksministeren, for å hjelpe utsatte minoriteter i Syria og Irak.

 

Skrevet av Bjarte Østebø

– Vi vil veldig gjerne oppmuntre kristne organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner til å sende dette skrivet til utenriksministeren og utenrikskomiteen, som en påminnelse, sier Stig Magne Heitmann, faglig leder i Åpne Dører.

Han tror på en tydeligere effekt når mange står sammen. Brevet inneholder en oppfordring til utenriksminister Børge Brende, Stortingets utenrikskomite og andre norske politikere.

«Vi som undertegner dette brevet, ber våre myndigheter på det sterkeste om å beskytte de ulike etniske og religiøse gruppene i Midtøsten som utsettes for store angrep og nå står i fare for nærmest å elimineres. Vi ber myndighetene våre gjøre alt en makter for å skape sikkerhet i regionen.»

LES MER: Marsj i Norge for de forfulgte.

Lokale ber om hjelp

Lignende brev blir sendt utenriksministre og utviklingsministre i mange vestlige land der Åpne Dører har arbeid. Bakgrunnen for aksjonen er innstendig bønn om hjelp fra Åpne Dørers nettverk i de aktuelle områdene.

– Åpne Dører har gjennom mange år, også før denne krisen, hatt et nettverk av kristne ledere og kontakter i området. Disse har bedt om at vi henvender oss til våre myndigheter og ber om beskyttelse for de utsatte gruppene, sier Heitmann.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stig Magne Heitmann håper å få flest mulig med på aksjonen. Han gleder seg over at så mange har engasjert seg for å hjelpe flyktningene som de siste månedene har strømmet til Europa.

AKSJON: Stig Magne Heitmann i Åpne Dører gleder seg over at så mange har engasjert seg for å hjelpe flyktningene som de siste månedene har strømmet til Europa.

Åtte punkter

Brevet til myndighetene inneholder åtte punkter som er satt opp etter konsultasjon med lokale kristne.

Det bes om at bevilgningene til humanitære hjelpeprogram økes, og en mer fleksibel finansieringsmodell som gjør at også mindre organisasjoner som jobber ved frontlinjen får tilgang til støtte.

– Disse mindre organisasjonene blir fort glemt i tildelingen av midler. De gjør en uvurderlig innsats blant alle dem som ikke har mulighet til eller ikke tør å være i flyktningleirene, sier Heitmann.

I tillegg etterlyses internasjonalt finansierte utdanningsprogram som også kommer barn utenfor leirene til gode. Åpne Dører ber også om tilrettelegging av sikre tilfluktssteder for utsatte grupper blant flyktningene, og investering i sosio-økonomiske utviklingsprosjekter.

LEDERRÅDET: – Krise trumfer innvandringsdebatten

Vil stanse våpenleveranser

IS og andre ekstremistgrupper nevnes i et eget punkt. Det oppfordres til å stanse våpenleveranser til alle ekstremistgrupper, gjøre alt en kan for å stanse rekrutteringen av IS-soldater til Syria og ta et tydelig oppgjør med terroristene.

I brevets siste punkt oppfordres myndighetene til å hjelpe de ødelagte områdene på fote igjen.

«Vi ber om at våre myndigheter arbeider for gjenoppbygging av landsbyer og eiendom, eller at det gis annen form for kompensasjon til dem som har vært tvunget til å flykte. Dette er en viktig del av den internasjonale responsen på krisen i Irak og Syria.»

Savner engasjement for de som blir igjen

Stig Magne Heitmann håper å få flest mulig med på aksjonen. Han gleder seg over at så mange har engasjert seg for å hjelpe flyktningene som de siste månedene har strømmet til Europa.

Samtidig skulle han ønske at enda flere også så situasjonen for alle dem som blir igjen i hjemlandene.

– Det er kjempeflott at så mange menigheter har blitt oppmerksomme på flyktningkrisen i Europa. Samtidig forundrer det meg at man ikke har hatt det samme engasjementet for de som ikke har mulighet til å reise, eller for de som ikke ønsker å forlate landet fordi de vil gi den kristne troen videre. De trenger også støtte, sier han.

LES MER: IS vil angripe Israel.

Det har ikke lykkes KPK å få en kommentar fra UD til saken. KPK

 

kommentarer