Mot målet Leder

Pinsebevegelsen er i ferd med å bli en menighetsplantingsbevegelse.

Pinsebevegelsen i Norge er på full fart mot målsettingen om å ha plantet 50 nye menigheter innen 2020.

Da Sigmund T. Kristoffersen allerede i den første Led-konferansen i Sarpsborg i 2011 sådde tanken om at Pinsebevegelsen må bli en menighetsplantingsbevegelse, og lanserte tallet 50, var det nok mange som mente at dette var en god målsetting. Troen på at det ville bli en virkelighet, var nok svakere.

Under Led13 ble målet om 50 nye pinsemenigheter i Norge lansert som et offisielt mål. Parallelt har det skjedd en betydelig holdningsendring i forhold til menighetsplanting de siste årene, fra skepsis til viktig fokus. Fra å anse menighetsplantere som utbrytere og uroskapere, til å innse at nye menigheter er Guds viktigste strategi for å nå flere mennesker med evangeliet.

Det er derfor gledelig at Lederrådet dette året kan legge fram tall som viser at Pinsebevegelsen er på full fart mot målet! Under høstens regionale Led-konferanser har Kristoffersen presentert tall som viser at 17 nye menigheter allerede er plantet siden 2011.

Gud vil vi skal se noe som er større enn det vi står i nå.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Holdningsendringen kommer enda tydeligere til uttrykk når 20 norske pinsemenigheter har uttalt at de har konkrete planer om å plante til sammen 28 nye menigheter innen 2020. Åtte nye menigheter er allerede i gang med å plante.

Pinsebevegelsens framtid avhenger av hva slags perspektiver vi tegner for kommende år. Derfor må vi be Gud om øyne som ser noe nytt for tider som kommer. 50 nye menigheter må bare være begynnelsen. Gud vil vi skal se noe som er større enn det vi står i nå. Han vil vise oss steder, miljøer, enkeltmennesker, metoder.

Vi har heldigvis større ressurser til rådighet enn våre egne menneskelige muskler når vi skal drømme og planlegge for kommende tider. Gud vil vi skal se forbi oss selv og våre begrensninger, og få øye på Guds ubegrensede makt og kraft som virker gjennom vanlige mennesker som ser noe større enn seg selv.

Uten visjoner og mål blir vedlikehold, rutiner og middelmådighet resultatet. Visjoner tar deg ut av den begrensede boksen og inn i en ny dimensjon av tro. Når du ser noe som er større enn du selv har muligheter for å klare, starter en spennende vandring i tro og avhengighet av Gud. Samtidig vil det forløse energi, kreativitet og forventning.

Hva ser du?

kommentarer


Anbefalte innlegg