De som ble borte Leder

Ikke bare sauer, men også hyrder kan havne på villspor.

Denne uken vier vi Midten-oppslaget til en comebackhistorie vi gjerne ser flere av. Historien til Siv Solberg handler om en leder som ga alt, for så å havne på sidelinjen. Hennes vei tilbake til troen på Gud og en tjeneste i Guds rike, er sterk.

Siv Solberg, som på slutten av 90-tallet sto i et stort og grensesprengende ungdomsarbeid sammen med ektemannen Odd Arve Røed, er ikke den eneste lederstemmen i bevegelsen vår som stilnet for tidlig. Det finnes et stort blandakor av tause ledere der ute.

Vanskeligheter på hjemmebane, utbrenthet, ensomhet og skuffelse har satt mange på sidelinjen. En god del har og opplevd å bli avskiltet av andre.

Denne sommerens ulykkelige debatt om Guds vrede og katastrofen på Utøya, viste nok engang at refleksjonsrommet i våre miljøer er trangt. På begge sider i den krasse debatten var man raskt ute med å avskilte hverandre, og meningen man hadde i dette ene spørsmålet, ble i kommentarfeltene det altoverskyggende målet for om man hadde noe som helst å gjøre som tjener i Guds rike. Med feil mening i en sak kan veien ut i kulden bli kort.

Denne sommerens ulykkelige debatt om Guds vrede og katastrofen på Utøya, viste nok engang at refleksjonsrommet i våre miljøer er trangt.

Lars Christian Gjerlaug - medredaktør i Korsets Seier

Ingen savner de gamle Predikantkonferansene, men det er noe ærlig og skvært med meningsbryting og teologisk uenighet, så lenge det foregår i respekt og kjærlighet.

Om vi ønsker rom for tenkende ledere og større trygghet og mangfold i fellesskapet, må vi bevisst utvide refleksjonsrommet i bevegelsen vår og innse at de færreste av oss har mottatt full åpenbaring. I dette arbeidet har Høyskolen for Ledelse og Teologi en viktig rolle.

Så finnes det også de som har mislykkes. De som bygget med liv og lyst, men som har måttet se byggverket falle. Hvilke rom har vi for dem? Historien viser at vi er flinkere til å klappe når ting er i medvind, enn å være til stede når ting klapper sammen.

De som arbeider med markedsføring kan fortelle at det er ti ganger mer kostnadskrevende å få en ny kunde, sammenlignet med å beholde en de allerede har. Å be for og omslutte de lederne Gud har gitt oss, er en svært god investering.

kommentarer


Anbefalte innlegg