Taushet er gull Leder
Sjelesorgrommet må være et trygt sted.

De positive reaksjonene etter Korsets Seiers artikkel om taushetsplikt, har vært mange. Vi håper effekten av at vi skrev om temaet blir en sterkere bevissthet blant ledere, veiledere, sjelesørgere og medvandrere på alle nivåer i våre miljøer, om respekt for taushetsplikten.

Mer enn noen gang består våre menighetsmiljøer av mennesker som livet har fart ille med, og som bringer med seg tung bagasje inn i vår midte. De må få komme og lesse av seg sine byrder, få hjelp, støtte og veiledning uten å måtte føle seg utrygge på om personlige betroelser blir i det rommet det skal.

Et slikt tillitsbrudd skaper sår som kan vare i årevis.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Respekt for menneskers privatliv og grenser må ligge i bunnen når vi fasiliterer sjelesorgsamtaler. Å få innsyn i en annen persons hemmelige liv krever at vi har tenkt igjennom hva det innebærer å sitte med et annet menneskes innerste, sårbare liv i våre hender, før vi går inn i det. Bryter vi taushetsplikten, sørger vi samtidig for å rive ned det som var av tillit til åndelige sjelesørgere hos konfidenten. Et slikt tillitsbrudd skaper sår som kan vare i årevis.

Pinsebevegelsen i Norge er gjennomsiktig og oversiktelig. Nettverk, vennskap og samarbeid går på kryss og tvers i et lite land. Mye informasjonsoverlevering og nettverksbygging skjer like mye over kaffekoppen i uformelle fora, som i formelle situasjoner. Når stearinlyset er tent, kaffekoppen dufter innbydende, og atmosfæren er tilbakelent og avslappet, kan det være lett å senke garden og bringe videre konfidensiell informasjon.

Mye skyldes ubetenksomhet, men det duger ikke som unnskyldning.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

Mye skyldes ubetenksomhet, men det duger ikke som unnskyldning. Å spre privat informasjon om medmennesker som bidrar til å prege andre menneskers syn på en person i negativ retning, er uverdig og skadelig, også når den ikke omfattes av taushetsplikten. En viktig del av vår tjeneste er å løfte mennesker opp, ikke rive ned deres integritet ved å avsløre svakheter og nederlag.

Vi er glade for at Lederrådet tar taushetsplikten på alvor og ønsker kompetanseheving på området. Alle bibelskoler og studiesteder i vår bevegelse, samt Led-konferansen, bør innom taushetsplikten som et viktig tema for alle som skal betjene mennesker i våre menighetsmiljøer. KS

 

kommentarer


Anbefalte innlegg