Nyansatt «pastorinne» Kristenliv
KOMMENTAR: Jobben jeg gjør, påvirker andre kvinner som vil tjene.

 

Skrevet av Torbjørg Oline Nyli, nyansatt pastor i Fevik Misjonskirke utenfor Arendal.

Det er påfallende hvor mange som hører dette og spør; ungdomspastor? Eller barne- og familiepastor? Som om det er unaturlig at en kvinne driver med annet enn barne- og ungdomsarbeid.

Dette er ikke nok en hårsår kvinnesakskommentar, men et forsøk på et innspill til bildene vi har av hverandre.

TORBJØRG OLINE NYLI: Derfor trenger vi unge dere gamle.

Èn generasjon fra død

For det første tror jeg at alle som driver kristent barne- og ungdomsarbeid, enten lønnet eller frivillig, gjør menighetens viktigste jobb.

Vi er alltid bare en generasjon unna å dø ut, og den kristne menighet må hele tiden sørge for at neste generasjon får mulighet til å høre om Jesus og velge om en vil følge ham. Mange er forvist til stusselige kjellerlokaler og har trange kår, både økonomisk og med menneskelige ressurser.

Når jeg må bevise at vi damer også kan preke, lede og tjene, blir presset uforsvarlig høyt.

Torbjørg Oline Nyli - pastor i Fevik Misjonskirke

Når vi vet at nærmere 90 prosent av dem som følger Jesus i dag, tok valget før de ble 19 år, er det en merkelig prioritering å ikke satse alt på å gi dem mellom 0–19 år det beste grunnlaget å ta et godt valg for livet på. Vi voksne har fortsatt hovedsalen, det beste lydanlegget og får hovedpotten hva gjelder økonomisk satsing.

Et tankekors.

Må bevise

Når jeg da stadig blir spurt om jeg er ansatt som pastor for de yngste, er det altså ikke fornærmelse jeg kjenner på. Jeg syns bare det er morsomt at det alltid må presiseres at jeg faktisk skal være hovedpastor.

Ei spurte meg hva det da skulle hete?

Pastorinne?

«Vis meg en skikkelig god kvinnelig pastor, så skal jeg begynne å heie på dere,» sa en kollega en gang.

Utsagnet avslører en tilbakelent holdning til å heie fram kvinner til å bli alt de er skapt til, og skaper definitivt ikke gode vekstvilkår. Når jeg må bevise at vi damer også kan preke, lede og tjene, blir presset uforsvarlig høyt. Det går ikke bare utover meg om jeg gjør en dårlig jobb, men gir glør på bålet og kan påvirke holdningene til kvinner i tjeneste generelt.

Flere menn burde kanskje ha samme innstilling til familie versus tjeneste.

Torbjørg Oline Nyli - pastor i Fevik Misjonskirke

Få, men strålende forbilder

Vi har kanskje for få gode forbilder på kvinnelige pastorer som leder menigheter, men de finnes og de er strålende. Likevel er det såpass få at bildet av en pastor fortsatt assosieres til en mann.

I tillegg skal jeg, og mange med meg, forsøke å sjonglere en krevende jobb med familieliv. Jeg er kompromissløst overgitt til at min familie ikke skal miste meg på grunn av jobben.

Flere menn burde kanskje ha samme innstilling til familie versus tjeneste.

TRULS ÅKERLUND: Vi lever et kristenliv uten kondis.

Jesus så forbi kjønn

Den mest støttende og oppmuntrende mannen jeg vet, så forbi kjønn og så mennesker med sine iboende muligheter og potensiale.

Han løftet vekk stereotyper og smadret gamle bilder. Han spiste middag med de innvandrerfiendtlige, dro på hjemmebesøk til skattesnylterne, lot gatedamene vaske føttene hans og slapp kvinner med utagerende fortid inn i flokken sin.

Hans tro på meg gjør at jeg tør. «Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.» KS

 

kommentarer