PYM kan få en mer aktiv rolle i Pinsebevegelsen Nærbildet

– Endringen gir ikke lokalmenighetene mindre frihet, lover Andreas Hegertun.

– Lederrådet er usikre på om Pyms mandat og rolle gir rom for det mer visjonære, skriver avisa Dagen. Hva mener dere med det?

– Lederrådet har sett at misjon i dag er såpass ressurs- og kompetansekrevende at det tradisjonelle mandatet til Pym, som er begrenset til å være et serviceorgan for menighetenes misjonsarbeid, kanskje ikke dekker dagens og morgendagens behov. Vi ser at mange menigheter i dag kobler seg opp med andre misjonsaktører som har startet egne prosjekter og arbeid ute. Det vi lurer på, er om Pyms mandat bør utvides slik at de i større grad også kan invitere menigheter med på initiativ fra andre menigheter, enkeltpersoner eller partnere ute.

Pym vil kunne bli en bedre partner for menighetene.

Andreas Hegertun - Informasjonsleder i Pinsebevegelens Lederrådet

– Slik at Pym blir en misjonsaktør i stedet for et serviceorgan?

– Nei, ikke i stedet for. Det er veldig viktig: Pym vil alltid være et serviceorgan for menighetens misjons-arbeid. Men vi ser at denne servicen for menighetene kanskje bør utvides. Mindre menigheter, som ikke ser seg i stand til å starte et eget misjons-arbeid fra bunnen av, kan for eksempel behøve muligheten til å bli partner med et misjonsarbeid initiert av kirker ute eller andre aktører.

– Betyr dette at misjonen blir mer sentralstyrt?

– Nei. Pym vil kunne bli en bedre partner for menighetene. Allerede i dag ser mange menigheter seg nødt til å gå til andre misjonsaktører enn Pym, for å få hjelp til å realisere sitt misjonskall. Vi lurer på om Pym kan utvide sitt arbeidsfelt på denne måten.

– Hvordan har Pym svart på utfordringen?

  • Les svaret og resten av intervjuet med Lederrådets Andreas Hegertun. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

kommentarer