Christian Reme. New Life Ministries. Manga Kultur

3500 og 16.000 eksemplarer sendes til henholdsvis Beirut og Amman.

Gjennom Kjell Halltorps Reach the Nations har boktrykkerne i New Life Ministries knyttet verdifulle kontakter.

Pastorer og kirker etterspør nå lett kristen litteratur. Hovedmålet er todelt: Barn og flyktninger.

Midtøsten ber om bøker

– Kirker er blitt en spydspiss i å ta imot flyktninger. Og selv om mange av dem er muslimer, ønsker de å gå på gudstjeneste, forklarer innsamlingsleder i New Life Ministries, Christian Reme.

– Nå forteller pastorene oss at de ønsker å gi ut litteratur som noe håndfast etter gudstjenestebesøk.

Mange av menighetene de har kontakt med i Midtøsten også driver omfattende barnearbeid. Her trengs det litteratur.

NY BOK: Frykter frimodige kristne.

Universell Manga

Den spesielle tegneseriekunsten Manga er tett knyttet til Japan, men har lenge vært en trend i Vesten.

Rene forteller at den også har gjennomslagskraft i Midtøsten.

– Det er interessant. Det er vanskelig å svare på hvorfor, men også her ser barna på Pokemon. Kulturuttrykket har blitt universelt.

Gud gjør nemlig noe blant muslimer i Midtøsten i våre dager som er helt unikt.

Roald Lidal - misjonær og boktrykker i New Life Ministries

Prosjektet vil koste hundretusener av kroner. Derfor har New Life sendt stikkprøver for til den muslimske verden.

Tilbakemeldingene er at Manga-bibelen er effektiv.

– Vi sendte 5000 eksemplarer til et av landene, men vi fikk ingen respons. Vi tenkte at dette var mislykket. Men etter en tid mottok vi en kartong med brev. Den var fylt med personlige historier fra mennesker som var berørt av Gud, forteller Reme.

Han føyer til at Mistøsten har stor respekt for det skrevne i motsetningen til vestlige som lettere kan kaste en bok i søpla.

ØSTBY OM NY BOK: «Mye av det som kalles Guds straff, vil jeg si er menneskeskapt».

Sensasjonell tid i Mistøsten

Roald Lidal har vært misjonær og boktrykker i nesten 50 år. Han reiser verden rundt for å knytte kontakter som effektivt kan benytte seg av kristen litteratur som Manga.

I bladet Nye Utfordringer forteller han en konferanse han deltok på, men ikke vil nevne navnet på. Det er for farlig.

– Under konferansen ble det delt opplysninger som er ganske sensasjonelle. Gud gjør nemlig noe blant muslimer i Midtøsten i våre dager som er helt unikt. Det kan best beskrives som en videreførelse av Apostlenes Gjerninger, forteller Lidal.

 

 

kommentarer