LEDERRÅDET: Sigmund Kristoffersen og Fred Håberg. Kristenliv

Fred Håberg (bildet) trer inn i en 50 prosent prosjektstilling i Lederrådet fra 1. januar. I utgangspunktet er den avtroppende hovedpastoren i Klippen, Sandnes, ansatt i ett år.

Stillingen er nyopprettet og knyttet til Pinsebevegelsens 2020-målsetning:

  • Levende barne- og ungdomsarbeid i alle norske pinsemenigheter.
  • Plante 50 nye menigheter.

BAKGRUNN: Fire av fem pastor sier opp i Klippen, Sandnes.

Brenner for 2020

Stillingen knytter Lederrådet enda sterke til Pinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg, satsningene Plant (menighetsplanting) og Vital (revitalisering av menigheter).

– Jeg er veldig engasjert i dette. Jeg ledet og startet opp Plant fordi jeg brenner for dette, og jeg opplever at Pinsebevegelsen er i en positiv endringsprosess. Siden jeg har sagt opp i Klippen, har jeg også anledning, forklarer Fred Håberg.

Opprettelsen av en ny stilling er naturlig del av satsningen på 2020, forklarer Lederrådets leder, Sigmund Kristoffersen.

– Vi har hatt kollekt både på Led og de lokale ledersamlingene for å ha ressurser til en reell satsning. 2020 er ikke en luftig drøm, men et mål vi vil nå. Så vil vi selvfølgelig evaluere stillingen etter et år.

Det er svært få, om noen, som har den kompetansen Fred har

Sigmund Kristoffersen - leder av Pinsebevegelsens lederråd

Best kvalifisert

Kristoffersen er glad for at Håberg var ledig på jobbmarkedet.

– Det er svært få, om noen, som har den kompetansen Fred har på dette området. Med både kompetanse og erfaring kan han serve, rådgi og organisere menigheter og enkeltpersoner. Da er vi godt rustet til å lykkes med å plante nye menigheter, revitalisere de eldre og å starte barne- og ungdomsarbeid, sier Kristoffersen. KS

 

kommentarer