Noas ark på Gulsrud i Norge nærmer seg. Kultur

– Planene er nå mye mer gjennomførbare, tror eierne av Gulsrud leirsted.

I helgen ble det lagt frem nye plantegninger og framdriftsplan på et oppstartsmøte på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden.

– Det har vært en stor drøm å bygge hele leirstedet om til et opplevelsessenter. Men vi ser at forandringene som foreligger nå er minst like bra, men mye mer gjennomførbare. Det er tross alt det viktigste for oss, sier Erik Andreas Bechensten – medeier av Gulsrud leirsted.

Da ideen om Noas ark kom i 2011 ble den slått stort opp i flere medier. Oppmerksomheten overgikk all forventning. Men å gjøre hele leirstedet om til et opplevelsessenter viste seg å være lettere sagt enn gjort. Leirstedet, som ble bygget på 60-tallet, oppfylte ikke alle dagens krav.

Prosjektet ville også ha kostet mellom 12-15 millioner kroner. Det ble for kostbart. Istedenfor skal nå kun en av hyttene, som er bygget på 80-tallet, gjøres om til Noas ark.

LES MER: Kjærlighet til penger.

Vil vise sammenhengen

EIERNE: Kameratene som i dag eier Gulsrud leirsted. Fra venstre: Are Aasmundrud, Erik Bechensten og Espen Østevik. FOTO: Markus Plementas, KPK

EIERNE: Kameratene som i dag eier Gulsrud leirsted. Fra venstre: Are Aasmundrud, Erik Bechensten og Espen Østevik. FOTO: Markus Plementas, KPK

Det er Kulturforeningen Noas Arks venner som står bak prosjektet, mens Lutherstiftelsen skal stå for selve utstillingen.

Gulsrud leirsted er allerede fullbooket hele 2016. Mesteparten av de som besøker leirstedet er de rundt 3000 konfirmantene som hvert år kommer.

– Vi tror utstillingen kan være et fantastisk redskap for trosopplæring. For barn og unge å ha noe visuelt, noe man kan ta og føle på, og oppleve bibelen på en helt annen måte enn boken fra perm til perm tror jeg kan få kjempeverdi for veldig mange, sier Bechensten.

– Vi håper utstillingen skal være en hjelp til å forstå sammenhengen i Bibelen, at det er en rød tråd gjennom hele fortellingen, sier Are Aasmundrud fra kulturforeningen bak prosjektet.

400 kvm bibelhistorie

Bibelfremstillingen skal bestå av over 100 meter med hendelser i kronologisk rekkefølge, med tilhørende ganger og katakomber. De besøkende tas gjennom mer enn 20 sentrale hendelser fra både det gamle og nye testamentet, med bibelhistoriens personer og utstoppede dyr i full størrelse.

Det skal bygges ut 12 meter fra eksisterende hytte og inn i kjelleren. I tillegg skal det bygges ut på hver side av nedre hytte.

I andre etasje blir det bygget ut til en foredragssal. Det skal bli et stort amfi med utsikt over leirstedet og ut mot Tyrifjorden. I eksisterende hytte skal det også bevares fem soverom for blant annet å gi rom til retreat og bibelgruppeturer til Noas ark.

– Det totale arealet som skulle brukes i den opprinnelige ideen blir ikke mindre med den nye løsningen. Utfordringen blir å gi besøkende vandrefølelsen gjennom utstillingen med mindre ganger og forskjellige rom, sier Bechensten.

Med en del dugnadsinnsats håper vi å havne helt nede på tre millioner

Are Aasmundrud - eier av Gulsrud leirsted

Non-Profit

For det nye prosjektet har Gusrud leirsted fått et pristilbud på rundt fem millioner kroner. De håper noe skal kunne gjøres på dugnad, samtidig som de ønsker å la entreprenører konkurrere mot hverandre for å presse prisene enda lenger ned.

– Vi er omtrent halvveis i finansieringen i forhold til pristilbudene fra byggmester. Men med en del dugnadsinnsats håper vi å havne helt nede på tre millioner, sier Aasmundrud.

Han understreker at de ikke trenger bibelopplevelsessenteret for å kunne drifte leirstedet, og at de heller ikke skal tjene penger på selve utstillingen – men at den også skal brukes i til ulike arrangementer.

– Vi er allerede fullbooket i lang tid fremover, så sånn sett vil utstillingen bare være i veien for oss. Da vil det komme enda flere innom samtidig som vi har leir. Det blir ingen 365-dagers utstilling, men det kommer til å være åpent nok til at folk kan få oppleve det, sier Aasmundrud.

Han tror det vil bli mest aktivitet på utstillingen på søndager og i desember måned med blant annet skolebesøk og julekonserter.

LES OGSÅ: En bygd full av pinsevenner.

– Signalbygg for misjon

Erik Andreas Bechensten sier opplevelsessenteret totalt sett vil bli en økonomisk byrde for leirstedet, men at de håper det blir noe unikt.

– Det vil få følelsen av å være noe spektakulært. Visjonen vår er at det skal bli et signalbygg, som folk snakker og som skaper nysgjerrighet og gir lyst til å oppleve utstillingen, sier Bechensten.

Aasmundrud håper utstillingen vil kunne bli opphav til mange samtaler om Bibelen og kristendom.

– Når AUF, SV, RU, og KrFU er her, så har vi veldig gode samtaler med dem, selv om vi mener forskjellig om kristendommen. Det at utstillingen står åpent kanskje være med å påvirke litt av det som blir vedtatt på Stortinget, sier Aasmundrud.

Vi føler prosjektet har tatt et viktig steg til realisme

Erik Bechensten - eier av Gulsrud leirsted

Ferdig i 2018?

Grunnsteinen til Gulsrud leirsted ble lagt den 19. juni 1968. Dermed håper Bechensten og Aasmundrud at den offisielle åpningen av Noas ark vil skje nøyaktig 50 år etter.

– Hvis vi klipper snoren på 50-års dagen av nedleggelsen av grunnsteinen, så er det drømmen. Tenkt deg om biskop Per Arne Dahl klipper snoren akkurat på dagen 50 år etter, sier Aasmundrud.

– Vi føler prosjektet har tatt et viktig steg til realisme. Nå er det gjennomførbart, sier Bechensten.

Misjonsalliansen og bispedømmet er blant sponsorene til Noas ark. Kulturforeningen Noas Arks Venner håper på flere støttespillere og bidragsytere til prosjektet. KPK

 

kommentarer