Kommentar av Jan Ernst Gabrielsen. Kristenliv

KOMMENTAR: Forkynner og politiker Jan Ernst Gabrielsen har fått hard medfart for å koble 22. juli til Guds dom.

Av Jan Ernst Gabrielsen – misjonær, forkynner og avgått leder i Partiet De Kristne Vest-Agder.

I forbindelse med artikkelen om Guds straff i forrige KS uttalte jeg at å si til syndere at Gud elsker dem er en forbrytelse. Mange har tydeligvis blitt kraftig provosert av den uttalelsen, og jeg vil gjerne forklare hva jeg mener.

Bibelen om de ulydige og synderne

Det står tydelig og klart i Joh. 3,36 at «Den som har Sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham».

Han har ikke Guds kjærlighet over seg, men Guds vrede, og Paulus sier i Ef. 2, 2: «Vi var alle vredens barn som de andre. De er og blir under Guds vrede og har en «vredesdom» i vente. De er Guds fiender og har djevelen til far, slik Jesus sa.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FAKSIMILE: I KS på papir spurte vi om Gud kan straffe i nytestamentlig tid.

FAKSIMILE: I KS på papir spurte vi om Gud kan straffe i nytestamentlig tid.

Guds fiender

Med det bakteppet trenger de forsoning med Gud.

Paulus sier i 2. Kor. 5, 20:

Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud.” Et menneske uten Gud er Guds fiende, og har behov for å forsones med Ham.

Paulus sier også i Rom. 5, 10: ”For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død.” Det er fiender som trenger å forsones, og de må forstå at de er det.

BAKGRUNN: David Østby advarer mot boken «22. juli-profetien».

Problemet i Norge er at folk tror alt er ok

Jeg har snakket med mange ikke-kristne i dette landet, og når det nevnes at Jesus kommer igjen for å dømme og skal si til millioner av mennesker:

Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.

Da tror de det er en annen religion eller kanskje Det Gamle Testamentet. De forteller at de hele tiden har hørt at Gud er en god og kjærlig Gud og han elsker alle mennesker. De tror på en Gud som elsker dem og ser imellom fingrene med det de feil som de måtte ha.

BAKGRUNN: Harde kristne fronter – Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Medier.

Når kjærlighet blir forbannelse

Alt pratet om Guds kjærlighet er en forbannelse når det blir oppfattet som om de ikke trenger en omvendelse for å bli rede for himmelen.

Vi trenger å rope ut til en fortapt menneskehet i Norge: Våkn opp – du har Guds vrede over ditt liv, du er Guds fiende og må så raskt som mulig følge Peters befaling: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene.»

Døren inn til Guds kjærlighet er åpen, men kun den som tar imot Jesus som Herre og blir født på ny ved Den Hellige Ånd, får del i Guds godhet og kjærlighet.

De brukte aldri Guds godhet eller Guds kjærlighet for å bringe mennesker til omvendelse og tro.

Jan Ernst Gabrielsen - forkynner, misjonær og avgått fylkesleder i Partiet De Kristne

De første kristne og deres forkynnelse

Tror vi at apostlene og de første kristne hadde en riktig forkynnelse?

De brukte aldri Guds godhet eller Guds kjærlighet for å bringe mennesker til omvendelse og tro. De brukte budskapet om at Gud hadde utsett Jesus til å dømme levende og døde og at de nå kunne bli rede for dette gjennom Jesu forsoning.

Paulus talte til athenerne følgende: ”nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.”

Peter talte om det samme på pinsedagen og folket ble virkelig skremt og ropte: ”Hva skal vi gjøre, brødre?” Du finner faktisk ingen steder om Guds kjærlighet og godhet i hele Apostlenes Gjerninger, men likevel skapte de en folkebevegelse som snudde datidens verden opp ned.

En personlig opplevelse

For et års tid siden spurte en person her i Norge meg: Hvorfor er det så lett å få folk frelst i Afrika og så få som vil ta imot her.

Jeg tenkte litt på det, og plutselig husket jeg vår evangelisering og vekkelse blant Samburu-folket i Kenya. Da svarte jeg: ”Grunnen er at der vi forkynte var folk livredde for Gud, og visste at han var rasende på dem, da de ikke var gode nok, og når vi kunne fortelle om at han sendte sin sønn Jesus for å ta straffen for deres synd, og at de kunne bli venner med Gud gjennom å motta ham som Herre, så ville de alle bli venner med Gud.

Her i Norge tror alle at Gud er god og elsker alle, så de er ikke interessert og ser ikke noe behov for omvendelse.

Hvorfor er det så lett å få folk frelst i Afrika og så få som vil ta imot her?

- forkynner, misjonær og avgått fylkesleder i Partiet De Kristne

Vi trenger vekkelse og innhøstning

Det er mange som roper, ber og faster og ønsker innhøstning av sjeler i Norge. Da tror jeg det viktigste for oss er å omvende oss fra vår måte å fremstille Gud som en snill gammel bestefar som ser mellom fingrene for det meste, og forstå at han er en fortærende ild mot synd, umoral og lunkenhet.

Jesus kommer snart igjen, og da kommer han som dommer over alle som ikke har Åndens liv i sitt indre. Bibelen sier at han kommer også for å hente dem som venter på Ham.

Venter du på Ham med glede?

 

kommentarer