Vil samle og utruste kristne mediefolk via nettside. Kristenliv
5432_33385_2e384b8100-2

NYTT NETTSTED: Lars Dahle er ansvarlig for det nye nettstedet sammen med engelske Tony Watkins. Foto: NLA

Nettstedet EngagingMedia.info ønsker å være en plattform som tilbyr ressurser for kristne som jobber i ulike medier.

Nettverket skal knytte disse sammen, og utruste kirker over hele verden til å benytte mulighetene mediene gir.

– Vi håper dette skal bli den naturlige nettsiden folk oppsøker for å finne relevant informasjon om medier og misjon i en bred kontekst, eller for å bygge nettverk med andre kristne mediefolk, sier Lars Dahle.

Dahle er ansvarlig for det nye nettstedet sammen med engelske Tony Watkins, som også er tilknyttet Damaris Norge. Det er Damaris Norge som står bak nettstedet, på vegne av Lausannebevegelsen.

Ved siden av jobben som viserektor på NLA Høgskolen er Dahle hovedansvarlig for det mediefaglige nettverket i Lausannebevegelsen, hvor ideen om nettstedet først oppstod.

LES MER: Millioner ser kristent TV-program i Midtøsten.

Tre hovedgrupper

Nettstedet er primært rettet mot tre grupper. Folk som jobber med mediemisjon på lokalt eller globalt plan, de som jobber innenfor allmenne nyhets- og underholdningsmedier, og de som jobber med medieutdanning, -kritikk og -bevisstgjøring.

Dahle tror det nye nettstedet vil ha stor betydning både som arena for nettverksbygging og som ressurssenter for kristne bransjefolk. Han tror dette er det første forsøket på å skape en felles sammenheng.

– Det finnes flere ulike arenaer for hvert av disse tre arbeidsområdene, men vi kjenner ikke til noen annen sammenheng som aktivt bygger broer mellom dem, sier Dahle.

Folk har kontaktet oss fra hele verden

Lars Dahle - viserektor på NLA

Brobygging

Dahle håper brobyggingen vil skape større forståelse for ulike kall og arbeidsoppgaver på tvers av arbeidsområder.

– Kristne som jobber i allmenne nyhetsmedier kan mange ganger føle seg fremmedgjort og møte liten forståelse siden de må være profesjonelle og uavhengige i yrkesrollen sin, mens forholdene er annerledes innenfor kristne medietiltak. Samtidig kan man ha mye større innflytelse i allmenne medier forutsatt at man er kreativ, profesjonell og har kristen integritet, sier Dahle.

PASTOR: «Ærlighet ville være slutten for meg».

Internasjonalt behov

Nettstedet ble lansert tidlig i juni, og Dahle forteller om gode tilbakemeldinger så langt.

– Folk har kontaktet oss fra hele verden og gitt uttrykk for at dette oppleves som en profesjonell og relevant side. På mange måter er dette det viktigste som har skjedd så langt innenfor medienettverket i Lausannebevegelsen, sier han.

Dahle returnerte nylig til Norge etter et opphold i Uganda. Også der er ressursene nettstedet tilbyr etterspurt.

– Spesielt gjelder dette området «media awareness» som går på mediebevisstgjøring og mediekritikk. Det finnes nesten ikke ressurser internasjonalt på dette feltet innenfor kirke og misjon. I Uganda ga de uttrykk for at dette er et meget stort behov, sier Dahle.

Lausannebevegelsen er en internasjonal evangelikal bevegelse som har som oppgave å inspirere til evangelisering, misjon og kristen samfunnsinnsats. Sentralt i bevegelsen står 35 ulike fagnettverk. KPK.

 

kommentarer