GJENNOMGÅR BIBELSKOLER: Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen Samfunn

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gjennomgå dagens finansieringsordning av bibelskoler.

Dette kommer fram i et skriftlig svar på spørsmål fra Anne Tinglestad Wøien (Sp), medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Henvendelsen kom etter en undersøkelse gjort av avisen Dagen – som viste at hver tredje bibelskoleelev i Norge er utenlandsk statsborger.

At bibelskoler fylles opp med utlendinger ble først omtalt i Korsets Seier.

SAMTALEN: Troen var levende og brennende for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ikke gjort noe galt

I svaret understreker Røe Isaksen at skolene ikke har gjort noe ulovlig, og at det er fullt lovlig å ta inn utenlandske elever, så lenge oppholdstillatelsen er på plass.

«Opplysningene som har kommet frem i det siste om at en del bibelskoler har en stor andel utenlandske elever, kan likevel reise spørsmål ved om skolene fyller Stortingets intensjoner med skoleslaget», svarer Røe Isaksen.

Videre skriver han at han derfor vil gjennomgå finansieringsordningen og regelverket for disse skolene.

En del bibelskoler har en stor andel utenlandske elever

Torbjørn Røe Isaksen - Utdanningsminister

KFF vil samarbeide

Kristne Friskolers Forbund (KFF) sier de er klar over problemstillingen, og at de oppfatter både spørsmålet fra Wøien og svaret fra ministeren som relevante.

Generalsekretær Jan-Erik Sundby håper myndighetene vil la dem komme med sine innspill i diskusjonen videre.

– Vi vil gjerne være med på denne diskusjonen i stedet for å få et diktat til endring. Vi håper på et samarbeid, og er allerede i gang med å se på konkrete løsninger, som språktest og tilhørighet til kirkesamfunn, sier Jan-Erik Sundby til Dagen. KPK.

 

kommentarer