Selbekk får Fritt Ords Honnør Samfunn

Avisredaktør tildeles Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden.

Fritt Ords Honnør tildeles Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (46) og redaktør i Jyllandsposten Flemming Rose (57) for deres prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid.

«Flemming Rose og Vebjørn Selbekk er blitt selve symbolene på karikaturstriden. Gjennom kontinuerlig og modig deltakelse i offentligheten har de fremmet forståelsen av ytringsfriheten som den mest fundamentale menneskerettighet, og grunnlaget for andre friheter. De har begge betalt en meget høy personlig pris for sin innsats og har fått sitt liv forandret. Der mange andre har sviktet, har Rose og Selbekk utvist stort mot i kampen for liberale prinsipper»,

Det skriver Fritt Ord på sine hjemmesider.

Jeg er både stolt, rørt og ydmyk over å få tildelt denne prisen.

Vebjørn Selbekk - redaktør i Dagen

Rørt og stolt

– Jeg er både stolt, rørt og ydmyk over å få tildelt denne prisen. Det er en påskjønnelse som betyr veldig mye for meg. Det er også en fin anerkjennelse å motta prisen sammen med Flemming Rose, som er et stort forbilde for meg, sier Selbekk til KPK.

Honnørmottakerne får 100 000 kroner hver. Fritt Ords Honnør er en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

Karikatur-striden

Det var 30. september 2005 at Jyllands-Posten publiserte en side med tolv svært forskjellige tegninger, enkelte av dem karikaturer av profeten Muhammed.

Vinteren og våren 2006 kom det til voldelige opptøyer flere steder i Midtøsten og Asia i kjølvannet av publiseringen. Norge kom sterkt i fokus da avisen Magazinet i en større reportasje i januar 2006 publiserte en faksimile av Jyllands-Postens karikaturer.

Stiftelsen Fritt Ord deler også ut Fritt Ords Pris. Tildelingsarrangementet med Flemming Rose og Vebjørn Selbekk vil finne sted i løpet av september. KPK

 

kommentarer