Menighetsmøte i Klippen. Kristenliv / Nyheter

Kommentar: 300 medlemmer møtte opp da Klippen holdt menighetsmøte etter pastoroppsigelse.

Foto: Klippens Facebook-side

Klippen Sandnes hadde et svært godt besøkt menighetsmøtet tirsdag 26 august. 300 medlemmer møtte opp.

Menigheten ble informert av både eldsterådet og pastorteamet om bakgrunnen for oppsigelsene til Håberg og de øvrige i pastorteamet. Jarle Waldemar som sa opp i mai forklarte også om sin oppsigelse.

Bakgrunn: Fire av fem pastor sier opp i Klippen, Sandnes

Mye omsorg

Det ble gitt god anledning til dialog mellom menighetens medlemmer og pastorteam/eldsteråd.

Hele menigheten opplevde en flott kveld med mye omsorg for hverandre.

Menigheten står samlet

Eldsterådet - Klippen, Sandnes

Anerkjenner pastorvalg

Menigheten velsignet pastorene som nå slutter og anerkjente de valg de har gjort.

Håkon Vestersjø ble konstituert som menighetens forstander.

Menigheten står samlet og ser nå fram til å fortsette den gode utviklingen vi har opplevd gjennom Fred Håbergs tid som forstander for Klippen.

Eldsterådet v/Magne Fuglestad

 

kommentarer


Anbefalte innlegg