Derfor trenger vi unge dere gamle Kristenliv
ETTERLYSER ELDRE: Torbjørg Oline Nyli, forkynner og skribent

ETTERLYSER ELDRE: Torbjørg Oline Nyli,
forkynner og skribent

KOMMENTAR: Du må tåle høy lyd, sterke ord og bekjennelser. Og du kommer til å få mange klemmer.

De inderligste bønnene, de best organiserte bønnemøtene og det tydeligste Jesusfokuset har jeg møtt på ungdoms-arrangementene jeg har vært på i sommer!

Her sluntrer de ikke unna tid med Gud. De har satt av god tid til bønn og tilbedelse. Den åpne forventningen, de sterke bekjennelsene, den overgitte gudslengselen har rørt meg og utfordret meg.  Jeg tror den oppvoksende generasjonen bærer bud om en ny tid.

Sultne

Opplevelsen min er at ungdommer i dag ikke er fornøyd med bra menneskelig innsats og kvalitet i alle ledd. De er sultne på åndelige opplevelser, trosstyrkende erfaringer og gudsnærvær.

Unge bruker timesvis i bønnerom og i stillhet. De ønsker å høre friskt fra Gud, og deler gjerne. Energinivået i møtene er høyt, her er det ikke volleyballturneringen etterpå som er høydepunktet, men bibeltimen! De omfavner det profetiske og utforsker egne nådegaver med iver.

Alle de positive beskrivelsene ovenfor har en slagside.

Torbjørg Oline Nyli - forkynner og skribent

Savnet åndelige foreldre

Det eneste jeg har savnet midt i det forfriskende ungdommelige engasjementet, er godt voksne.

Jeg savner åndelige foreldre. Fordi alle de positive beskrivelsene ovenfor har en slagside. Når de store ordene møter virkeligheten, og de ikke holder. Hvis den intense lengselen går seg vill og blir opplevelsesbasert, og følelsesstyrt. Om åndeligheten blir for trang, og identiteten basert på prestasjon og fasade.

Når  voksenlivet med sine mange nyanser, møter ungdommenes svart-hvitt tenkning midt i fleisen. Da trengs livserfaring, visdom og kloke råd. Da trengs foreldrene.  De som ikke er opptatt av å mimre, men som ser framover. Som velger å tro at framtiden er lys, og tror at Gud gjør noe nytt, og ønsker å være med på å overbringe stafettpinnen til neste generasjon.

Lengsel

Du må tåle høy lyd, sterke ord og bekjennelser, og du kommer til å få mange klemmer. Du får muligens oppdage at de har helt andre meninger enn deg og et høyst personlig bibelsyn. De er barn av sin tid. Men om du  midt i dette kan stå støtt, tilby deg å lytte og se, heie på det gode, speile det ureflekterte, vil du kunne bli overrasket over iver og pasjon, som du kanskje selv savner i eget trosliv.

De unge lengter etter voksne som vil være til stede for dem. Kanskje kan pensjonisttiden bli livets høydepunkt, hvis den kan handle om stafettpinnevekslingen? KS

 

kommentarer