Ta nattverden tilbake Leder

Gi Gud rom til å betjene.


For en tid tilbake møtte
to nære venner livskriser på hvert sitt hold. Den ene, som er aktiv i Den norske kirke, kunne ikke la være å gå til gudstjeneste, mens den andre som var aktiv i en pinsemenighet i denne perioden, ikke orket tanken på å gå på en gudstjeneste i sin menighet.

Om man kan ta lærdom av disse to enkelthistoriene er høyst usikkert, men det kan være interessant å høre hvordan de resonnerte. Den ene kunne fortelle hvordan han i denne perioden var helt avhengig av å hver uke kunne ta imot Guds utstrakte hender i nattverden, og å klamre seg fast til troen gjennom å mumle med i kirkens trosbekjennelse.

Pinsevennen på sin side opplevde at han var på et sted i livet der han ikke hadde noe å gi, og dermed ikke orket å oppsøke menighetens møter.

Det er veldig mye godt å si om den norske pinsebevegelsen, men det finnes en elefant i rommet. Bevegelsen vår er nemlig helt i norgestoppen når det kommer til frafall. Prosentandelen av konfirmanter som er aktive i menighet ti år etter overhøringsdagen, er skummelt lav. Det samme er prosentandelen av menighetsbarn som sender egne barn på søndagsskolen.

Feiringen av nattverden kan være med å gjøre gudstjenesten relevant for flere

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i Korsets Seier

Kanskje kan det ligge en nøkkel i gudstjenestene våre. Ingen liturgi eller gudstjenesteledd kan erstatte den levende relasjonen til Gud, men kanskje kan man gjøre gudstjenesten tilgjengelig for flere om man i større grad gir rom for ledd der Gud er det givende subjektet.

I lovsangen strekker vi oss mot ham, gjennom forkynnelsen rettledes vi til å følge ham, gjennom informasjonen får vi ofte høre om muligheter til å tjene ham. I kollekten gir vi til ham og i forbønnen roper vi til ham.

Fordi gudstjenestene former vårt gudsbilde, burde vi arbeide hardt for å synliggjøre at Gud, som er troens opphavsmann og fullender, er den som gir oss nåden og livet. Lite viser dette så klart som feiringen av nattverden.

At bruk av faste elementer i gudstjenestene, slik som nattverd og trosbekjennelse, hindrer åndelig liv og frihet, er motbevist av mange. En større bevissthet rundt feiringen av nattverden kan være med å gjøre gudstjenesten relevant for flere. KS

kommentarer


Anbefalte innlegg