Homofile og kirken Leder

Går det an å være tydelig og raus på samme tid?

Det har alltid vært krevende for den kristne kirken å formidle den betingelsesløse, guddommelige kjærligheten evangeliet beskriver til absolutt alle mennesker, og samtidig utvise tydelighet i forhold til Guds ord og Guds vilje.

Går det an å elske og samtidig være lys og salt i møte med holdninger, livsstil og seksualitet som er på tvers av Guds ord? Må kjærlighet være det samme som aksept?

Pastor Brian Houstons budskap om Hillsong-menighetenes standpunkt i forhold til homofili, som ble publisert 4. august, inneholdt egentlig ikke noe oppsiktsvekkende eller nytt. Men det var godt at det ble sagt! Mange føler at noen endelig satte gode ord på det vi som kirke ønsker å stå for: En raus og  betingelsesløs kjærlighet, kombinert med tydelig retning i forhold til troskap mot Guds ord. En sannhet som setter mennesker fri.

Hvorfor snakker vi så sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene?

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør, Korsets Seier

Det har til alle tider vært viktig at kristne ledere står fram som krystallklare veiledere. I en tid der det stilles spørsmål rundt viktige sannheter i Guds ord, og der tidsånd og trender sniker seg langt inn i menigheten, roper vi etter ledere  med klare røster som kan vise folket den rette vei. Utydelighet, unnvikenhet og taushet fra dem som skal gå foran og vise vei skaper frustrasjon og forvirring. Klar tale derimot,  skaper et ønske om å følge etter, om å identifisere seg med og stille seg bak.

Brian Houstons oppklarende budskap om at Hillsong Church ønsker alle mennesker velkommen, men ikke godkjenner alle typer livsstil,  og dermed ikke aksepterer homofile i noen form for lederskap i sine menigheter, er en uttalelse mange ønsker å stille seg bak, være stolte av og gjøre til sin i møte med menneskers fordommer.

Spørsmål om seksualitet er det hyppigst berørte tema i sjelesorgsamtaler om tro og livsstil. Det er et tankekors at temaet samtidig er det minst forkynte fra våre talerstoler. Hvorfor snakker vi så sjelden og utydelig om de viktigste spørsmålene?

Å snakke tydelig om Guds ords standard skal ikke gjøre oss kjærlighetsløse i møte med mennesker som ikke lever etter de normene vi selv tror på. Når vi holder fast ved det idealet om familie og ekteskap som Bibelen forfekter, må det aldri innebære at mennesker som lever i andre livssituasjoner fordømmes eller foraktes. Jesus selv levde sitt liv blant mennesker som datidens religiøse ledere foraktet, og behandlet dem som sine gode venner.

Men møtet med Jesus forandret dem.

kommentarer


Anbefalte innlegg