Kjærligheten til penger Disippel

La oss ære Gud med det vi tjener.

Skrevet av Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen

Jeg er glad for at KS tar opp temaet tiende slik avisen gjorde 17. juli i artikkelen «Tienden, mammon og jeg». En god, grundig artikkel om et komplisert emne, men skrevet på en lettfattelig og engasjerende måte. Kort sagt, KS på sitt beste.

Vebjørn SelbekkJeg skal ikke begi meg videre inn i teologiens irrganger rundt dette temaet. De er behørig behandlet i artikkelen. Men jeg vil peke på ytterligere en grunn til å gi tiende. Et argument vi kanskje ikke tenker så ofte på.

Å gi tiende er en hjelp for oss i en kamp vi alle kjemper. Kampen mot materialismen.

LES SAKEN: Tienden, mammon og jeg

Havesyke

Bibelen er full av formaninger mot havesyken. Vi leser om kjærligheten til penger som er en rot til alt ondt. Om rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting som kveler Guds ord, så det ikke bærer frukt i livene våre. Vi formanes til å ikke la kjærlighet til penger styre livet, men nøye oss med det vi har. For Gud har jo sagt: «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke».

Nordmenn er ikke lenger en nasjon av husmenn. I våre dager ligner vi mer på subarktiske oljesjeiker hele gjengen.

Vebjørn Selbekk - redaktør i avisa Dagen

Om materialisme var en fristelse for mennesker i nytestamentlig tid, så har den definitivt ikke blitt mindre i våre dager. Og spesielt ikke for oss som lever i Norge i 2015. Med en velstandsutvikling de siste tiårene som nærmest savner sidestykke. Med et inntekstnivå på europatoppen. Og med en velferdsstat som om nødvendig tar hånd om oss fra vugge til grav.

Nye ord

Avisene i dette et av verdens rikeste land har tatt i bruk nye ord. Ord som neppe fantes bare for en generasjon siden. Ord som «kjøpefest» og «lønnsfest».

Nordmenn er ikke lenger en nasjon av husmenn. I våre dager ligner vi mer på subarktiske oljesjeiker hele gjengen. Vårt røde norske pass sikrer oss alle en andel i oljefondet, et av verdens største i sitt slag.

LES OGSÅ: En bygd full av pinsevenner

Guds rike først

I en slik velstandstilværelse minner tienden oss om noe viktig. Om å sette Gud og hans rike først. At han er det viktigste i livene våre. At alt vi har i virkeligheten er en gave fra Ham. At vi har penger, men at pengene ikke skal ha oss.

For der vår skatt er, der vil som kjent også vårt hjerte være. La oss derfor ære Gud med det vi tjener.

kommentarer