En dag Leder

En dag kan vi kanskje se tilbake på «En dag» som starten på noe stort.

Forrige helgs massemønstring på Bislett stadion mot det moderne slaveriet ble et vellykket arrangement der nærmere 3.000 fremmøtte løftet opp Guds navn og ble utfordret til å gjøre kampen mot menneskehandel personlig. Til tross for at arrangementet ble holdt i en sommerdøsig hovedstad, fikk det oppmerksomhet både i riksdekkende medier og blant beslutningstakerne på Stortinget.

Arrangementet som kom i stand etter samtaler mellom ledere innenfor TenOase, Get Focused, IMPULS og tankesmien Skaperkraft, favnet bredt og har engasjert kristne i alle leirer til å stå opp mot menneskehandelens brutale virkelighet.

Store kristne arrangementer har vi sett før, men at dynamiske kristne bevegelser som er  grunnfestet i karismatiske menighetsmiljøer kommer sammen og setter agendaen med et friskt sosialetisk samfunnsengasjement er nytt.

Helgens momentum gir et stort ansvar til arrangørene.

Lars Christian Gjerlaug - redaktør, Korsets Seier

Om det skulle vise seg at engasjementet for et bedre og mer rettferdig samfunn stikker dypere enn en sommerdag i Oslo, kan det vi så på Bislett forrige helg være starten på noe spennende.

Tankesmien Skaperkraft er sammenlignet med andre norske tankesmier en økonomisk pusling, men få opinionsdannere kan vise til arrangementer med lignende oppmøte.

Hvis kloke hoder fortsetter å snakke sammen og langsiktige og overordnede strategier vinner frem, kan norsk samfunnsdebatt en dag få se en toneangivende aktør som med bibelske prinsipper i ryggmargen løfter opp de svake og arbeider for større rettferdighet på en lang rekke områder. Helgens momentum gir et stort ansvar til arrangørene.

Den norske pinsebevegelsen har de siste årene hatt et kraftig fokus på menighetsbygging. Viktigheten av den lokale menigheten må vi fortsette å løfte frem, men kallet til å bygge Guds rike gjelder langt utenfor menighetenes møteplaner.

Når det nå finnes gode verktøy for samfunnspåvirkning og et betydelig engasjement fra trossøsken i lutherske kretser, er det en gyllen anledning for pinsebevegelsen til å kaste seg helhjertet med i dugnaden for å bygge et samfunn som er bedre for alle, og som i større grad reflekterer bibelens radikale verdier.

kommentarer


Anbefalte innlegg