3 måter å vokse i tro Kristenliv

Ønsker du å vokse i troen? Ifølge forkynner og misjonær Johannes Amritzer er det særlig tre faktorer som kan hjelpe deg.

– Rundt Jesus fins det alltid en atmosfære av tro som gjør at disiplene tør å våge seg ut i ting. Jesus var ikke religiøs, ikke tradisjonsbundet og totalt uortodoks. Han vekket opp døde, gikk på vannet, plukket ut mynt av munnen til fisk, kastet ut demoner, helbredet sykdom og tusenvis av mennesker ble tiltrukket av ham. Jesus talte ikke som de skriftlærte, men som en som har myndighet. Det var romslig rundt Jesus, for det fantes tro rundt ham, sier Amritzer.

For å vokse i troen mener den svenske forkynneren at det er spesielt tre faktorer som er viktige: Troens holdning, troens blikk og troens temperatur.

Troens holdning

For at troen skal vokse trenger vi å ha bære en holdning av tro.

– Vi trenger å bli veldig positive og bære troens Ånd, sier Amritzer som er takknemlig over at han selv ble fostret i en atmosfære av tro den gangen han var nyfrelst.

I denne atmosfæren av tro er også nåden en nødvendig ingrediens.

– Troen og nåden går sammen. For når jeg møter nåden og tenker på hva Jesus har tilgitt meg, da kjenner jeg at det er håp for meg og da våger jeg å tro. Slik går nåden og troen hånd i hånd, forklarer Amritzer.

Han forklarer at når vi står overfor situasjoner vi opplever som håpløse, og vi trenger mer tro, behøver vi altså å se mer av Guds nåde, for da vokser håpet og deretter troen.

– Uten nåden kan ikke troen forløses, og uten troen kan ikke nåden forløses. De henger sammen, sier han.

Amritzer mener at trosforkynnelsen er undervurdert, og tales for lite om.

– Men hvis man våger å tenke og tale tro, så blir det deretter, sier han og henviser til Markus 11,23-24:

Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.

Markus - 11,23-24

– I en atmosfære hvor mennesker taler tro så forandres mennesker. Når troens Ånd kommer så er alt mulig, sier Amritzer.

Troens blikk

Når vi bærer en holdning av tro, så for vi også det Amritzer kaller troens blikk.

– Troens blikk ser det ingen andre ser. For eksempel, en person ser en rusmibruker, mens en som bærer troens blikk ser en talentfull forretningsmann, sier Amritzer og peker på Bibelens definisjon av tro i Hebreerbrevet 11,1:

Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser.

Hebreerbrevet - 11,1

– Jesus ser med troens blikk når han henger på korset. Djevelen og demoner skriker, disiplene har flyktet, men Jesus tror at mørket skal vike og at lyset skal komme. Han tror for deg og meg, sier Amritzer.

Men å være en person av tro vil også koste, forteller misjonæren.
– Når man våger å tro får man mange fiender, for mange blir sure på de som er positive fordi da får de ikke fortsette å tvile, sørge og være negative. Det er jo fint å kunne skylde på sin bakgrunn og holde på offerrollen fordi da har man en unnskyldning for ikke å forandre seg og gå videre. Men takk til Jesus så trenger du ikke skylde på din bakgrunn eller være noe offer. Du kan reise deg opp. Du kan tro, sier Amritzer.

Troens temperatur

Når troen fyller våre liv, blir alt mulig. Og når troens temperatur er til stede i våre liv, så kan Gud virke gjennom oss igjen og igjen. Amritzer sammenlikner det med en komfyr med fire kokeplater. Hvis en av dem allerede er varm, vil du selvsagt bruke den fremfor de andre tre som er kalde. Han profeterer også at en ny tro skal komme til Guds folk.

– Det skal reise seg en generasjon i Scandinavia med en større tro enn de tidligere generasjonene, profeterer Amritzer.

 

 

 

 

kommentarer