Greenage på Østerbo – tid for frihet i Norge Kristenliv

Torsdag kveld var den britiske forkynneren, Dennis Greenidge, tilbake på Østerbo. Han forkynte et frigjøringsår for Norge.

 

Festningsverk binder Norge

Greenidge pekte på at rus er synlige festningsverk som holder mennesker i fangenskap.

– Men så mange kristne, både her og rundt om i Norge, er bundet av tankebygninger og festningsverk på måter vi ikke ser, sa han.

Han påpekte at det er festningsverk som hindrer friheten, salvelsen, Den Hellige Ånds kraft og miraklene i Norge. At det er festningsverkene som hindrer Guds menighet i å reise seg i landet vårt.

– Men jeg er kommet for å si at Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, er i ferd med å bevege seg gjennom Norge og bryte de festningsverkene som har holdt Hans folk i fangenskap! Dette er en tid der Guds menighet skal erfare friheten i Jesus.

Han leste fra 2. Korinterbrev 10,4-5:

«Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.»

Men jeg er kommet for å si at Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, er i ferd med å bevege seg gjennom Norge og bryte de festningsverkene som har holdt Hans folk i fangenskap!

Dennis Greenidge - Pastor ved Worldwide Mission Fellowship i London, England

 

Stolthet

Greenidge snakket om hvordan syndens kraft som opererer i vår sjel og kropp, prøver å få oss til å ignorere påvirkningen fra Den Hellige Ånd. (Rom.7,23) Han hevdet at stolthet er den største fienden i Guds rike.

– Noe har foregått i menigheten i Europa i mange år. Ånden av stolthet har blitt så sterk at kristne ikke kan jobbe sammen. Den største fienden i Guds rike er stolthet. Men jeg skal fortelle dere at de dagene er over.

– Jeg tror av hele mitt hjerte at Gud åpenbarer for sin menighet at vi må forandre våre tankemønstre. Hver og en av oss må innse at vi kan ikke kan klare det selv. Vi har en syndig natur, som bringer oss til i opprør og selvsentrerthet. Noen ganger tar gaven din deg dit karakateren din ikke kan bevare deg, sa Greenidge.

 

Norge for intellektuelt

Han pekte også på at intellektet vårt hindrer oss.

– Norge har blitt for intellektuelt. Vi tenker på alt. Men Guds ord sier:

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.»                                                                                      (Jesaja 55,8-9)

Greenidge sa at frihet vil komme når vi er villige til å omfavne hverandres ulikheter, legge bort kritikk, innse at vi ikke har forstått alt og på ny bli lærevillige.

– Vi må be som David: «Gud, gi oss et rent hjerte og en ny og villig ånd».

Norge er blitt for intellektuelt.

Dennis Greenidge - Pastor ved Worldwide Mission Fellowship i London, England

Dennis Greenidge2
Satans strategi

Et festningsverk er noe som holder et menneske i fangenskap på en kraftfull måte som personen selv ikke har kontroll over. Festningsverk kan være veldig forskjellige, men fellestrekk er at de er irrasjonelle, hindrer vår produktivitet og er svært «sta». De er umulige å bryte i vår egen kraft eller religiøse irrasjonelle. Bare ved Den Hellige Ånd kan de bli brutt.

– Satan ser etter svakheter i Guds folk. Det kan være en vanskelig livssituasjon, karaktersvakhet, eller til og med et feiltrinn du har begått i fortiden. Fienden vil konsentrere seg om dette området og skyte sine piler på det område hele tiden.

– Hvis du er lydig, søker tilgivelse og omvender deg så vil Gud tilgi deg. Men hvis du er ulydig og fortsetter i din synd, så vil Satan ta det som en invitasjon til å fortsette å skyte sine piler på deg og dominere ditt sinn. Men jeg vil du skal vite at Jesus Kristus er kommet for å sette fangene fri! Og det er sannheten i Guds ord som setter oss fri og holder oss fri.

Når bønnen kommer tilbake i Guds hus, så vil nasjonen vende tilbake til Guds herlighet!

Dennis Greenidge - Pastor ved Worldwide Mission Fellowship i London, England.


Et bønnens hus

Greenidge oppfordret til at vi må begynne å bruke vår autoritet i Kristus.

– I Norge er bønnemøtene møtene med lavest deltakelse. Hvorfor? Fordi kristne tenker at vi er ok, vi er frelst. Men la meg si deg noe. Når menigheten forstår at vi er i en krig, vil du forstå at bønnemøtene er det viktgiste møtene!

– Gud sa ikke: «Mitt hus er et prekens hus», eller «mitt hus er et vitnesbyrdets hus», eller «konsertens hus», eller «sangens hus». Gud sa: «Mitt hus skal være et hus av bønn.» Når bønnen kommer tilbake i Guds hus, så vil nasjonen vende tilbake til Guds herlighet!


Norge – sentral i endetiden

Greenidge forkynte at Gud gjør sin menighet klar til å komme ut av en verden av synd, så den kan være ren og gå tilbake i en verden av synd og bringe utfrielse. I over 30 år har Greenidge bedt for Norge og han mener nasjonen har en sentral rolle i endetiden.

– Når festningsverkene blir brutt over menigheten i Norge, vil den bære et så sterkt nærvær av Gud at mennesker vil begynne å gråte når de kommer i berøring med Guds folk, sa han.

Han pekte på de fantastiske gavene Gud har lagt ned i sin menighet i Norge – musikere, forkynnere, evangelister og mange andre. Men inntil festningsverkene består, blir mange hindret i å komme ut i kallene sine og bli til velsignelse.

– Så hvordan kan du bli fri? Du kan gjøre det veldig enkelt ved å si: Hellige Ånd, sett meg fri!

Greenidge avsluttet med å be salen reise seg og be Den Hellige Ånd om å sette dem fri. Hundrevis søkte frem til forbønn. Greenidge taler på nytt fredag.

 

 

 

 

 

 

 

kommentarer