Bli en som heier på andre Kristenliv

Alle liker å få opppmuntring, men hvordan kan vi bli gode til å gi det til andre?

I følge forfatter og skribent ved Christiantoday.com, Claire Musters, fins det to viktige grunner til å lære seg oppmuntringens kunst:

1.Bibelen lærer oss det

Gjennom Bibelen fins det en mengde eksempler på oppmuntringer. Så mange av Bibelens hovedpersoner hadde mennesker rundt seg som oppmuntret dem (tenk på hvordan Jonatan hjalp David på tross av at det kostet ham trøbbel med faren, Saul).

NT snakker ofte om å bygge hverandre opp. For eksempel 1.Tessalonikerbrev 5,11:
«Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.»

2.Det gjør en forskjell

Når du har noen i livet ditt som tror på deg, gjør det enorm forskjell. Forfatteren av boken De fem kjærlighetsspråkene, mener at «Uansett hvilken alder vi er i, så viser det seg at vi arbeider hardere når vi blir applaudert».

Gud ønsker at vi blir medlemmer av hverandres «fan-klubb», men hvordan ser det ut i praksis? Paulus gir oss en god oppskrift når han påpeker at alt vi sier skal være til oppbyggelse for den som lytter til oss:

La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Efeserbrevet - 4,12

La oss være ærlige. Hvor ofte klager vi til våre venner om enten situasjoner eller andre mennesker, i stedet for å bruke tiden til å oppmuntre og bygge hverandre opp?

Oppmuntring

Typiske ting som hindrer oss i å oppmuntre menneskene rundt oss er følgende:

Sjenanse
Vi er ikke vant til å si så mye, og vi syns oppmuntring virker spesielt direkte, derfor unngår vi det.

Bekymring
Vi er bekymret for å si noe galt, eller at det skal virke rart, så vi tier heller stille.

Oppvekst
I oppveksten lærte vi at det er viktig å være ydmyk, derfor tror vi at ved å unnlate å oppmuntre andre så holder vi dem ydmyke. Dette kan være kulturelt avhengig også, i noen kulturer sitter det lenger inne å gi oppmuntring enn i andre.

Antakelser
Vi antar at fordi en person er så dyktig i det han eller hun gjør, så er de fullt klar over det og trenger ingen oppmuntring. Men RT Kendall forteller i sin bok Your Words have Power (Dine ord har makt) at han trenger fremdeles oppmuntring hver gang han skal tale – og han har førstehånds-erfaring med at forkynneren Martyn Lloyd-Jones trengte det også! Hvis disse kjente menneskene som er så dyktige i sine felt trenger oppmuntring, hvor mye mer trenger ikke da vi andre det i våre dagligliv?

Usikkerhet
Usikkerhet kan gjøre oss selvsentrerte. Det kan være ubevisst, men konsekvensen blir at man ikke ser andres behov fordi man fokuserer på egne utfordringer.

I oppveksten lærte vi at det er viktig å være ydmyk, derfor tror vi at ved å unnlate å oppmuntre andre så holder vi dem ydmyke.

Claire Musters - forfatter og skribent ved Christiantoday.com

Det er ikke Guds intensjon at vi skal la slike årsaker hindre oss i oppmuntre våre medmennesker. Han vil at vi skal være en del av hans familie og menighet, delvis fordi vi alle trenger oppmuntring:

«Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» (Hebreerbrevet 10,25)

Så her er noen tips til hvordan du kan tenke og snakke mer positivt, og gi oppmuntring til dine omgivelser:

Kompliment1.Tenk positivt
Spør deg selv: Bringer jeg solskinn eller skumring inn i et rom?

Hvis du har en naturlig tendens til å være negativ, ikke si «jeg er bare født sånn». Bibelen sier at «den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2. Korinterbrev 5,17).

Gud vil forme deg etter sin Sønns bilde (Romerbrevet 8,29). Du kan velge å bli kjent for dine oppmuntrende ord.

2.Skap et positivt tenkeliv
Det som kommer inn, må nødvendigvis også komme ut. Så ofte strever vi kanskje med å snakke positivt, men glemmer hva vi mater tankene våre med. Dykk ned i Guds Ord. Over tid vil du oppdage at du kan kontrollere hva du tenker. Romerbrevet 12,2 sier:

«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.»

Vårt sinn kan være en slagmark, men 2. Korinterbrev 10,4-5 sier:

«Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus».

Vi må være aktive og ta negative tanker til fange, og vi trenger å vite hva Bibelen sier, så vi kan erstatte løgnene med sannheten.

3.Be Gud om hjelp
Når du våkner om morgenen, be Gud om hjelp til dette gjennom dagen. Be han om hjelp til å fokusere på det positive i livet. Be Den Hellige Ånd om å hjelpe deg å være en som oppmuntrer andre mennesker.

4.Tal vennlig i dine relasjoner
Ikke begynn å klage så fort du ser ektefellen din, barnet ditt, din kollega, venn eller naboen. Spør hvordan dagen deres har vært. Gi et kompliment. Del positive historier fra din egen dag.

5.Anerkjenn andre menneskers evner og innsats
Hvis du tenker noe positivt om en annen person, ikke la det bli med tanken. Lær deg å gi uttrykk for tanken til personen det gjelder. Gi oppmuntringer, takknemlighet, støtte og respekt. Hvis noen føler seg utilstrekkelig, så finn måter å bygge dem opp på.

6.Lytt til hva du sier
Lær å bli bevisst hva du sier til mennesker og på hvilken måte du sier det. Sørg for å gi langt flere positive kommentarer, enn negative.

Hvis du tenker noe positivt om en annen person, ikke la det bli med tanken. Lær deg å gi uttrykk for tanken til personen det gjelder. Gi oppmuntringer, takknemlighet, støtte og respekt.

Claire Musters - forfatter og skribent ved Christiantoday.com

7.Unngå kritikk
Unngå å si ting som kan såre og bryte andre ned. For eksempel slenge ut en negativ kommentar om en annen persons utseende eller prestasjon, eller ved å si du tror du kunne gjort en bedre jobb enn en annen.

8.Svar problemer med håp og oppmuntring
Når noen forteller deg om sine personlige utfordringer, lytt med barmhjertighet og unngå å gi forenklede råd. Spør heller hvordan du kan være til hjelp for dem rent praktisk og tilby forbønn. Husk at:

Han (Gud) trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud» (2. Korinterbrev 1,4).

Tekst: Forfatter og skribent ved Christiantoday.com, Claire Musters.
Foto: Shutterstock.

kommentarer