Ufestivalen samlet inn rekordbeløp til Pym-prosjekt Kristenliv

Ungdommene på årets Ufestival samlet inn hele 109 143 kroner til Pyms anti-omskjæringsprosjekt i Kenya.

– Det var helt vilt! Vi har aldri sett så lange kollekt-køer der før! Og enda spurte mange av tenåringene om vi kunne ta opp flere kollekter, for de ville så gjerne gi mer, forteller festivalsjef Sandra Bjørnø.

Hun er overveldet og takknemlig over givergleden de rundt 900 ungdommene viste under årets Ufestival som ble arrangert på Hedmarktoppen 9.-12. juli. Innsamlingen gikk til Pyms anti-omskjæringsprosjekt i Kenya, som hittil har reddet over 1000 jenter fra kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Anti-omskjæring

Ufestivalen begynte å støtte anti-omskjæringsprosjektet i fjor og samlet da inn 40 000 kroner. I år økte tallet til 109 143 kroner.

– Jeg tror det henger sammen med at ungdommene har skjønt at dette er vårt prosjekt og derfor føler eierskap til det. I tillegg har ungdommer ofte en sterk rettferdighetssans som gjør at de veldig gjerne vil engasjere seg og bidra når de ser slike behov, forteller hun.

Jeg tror det henger sammen med at ungdommene har skjønt at dette er vårt prosjekt og derfor føler eierskap til det.

Sandra Bjørnø - Festivalsjef

Hun er dessuten overrasket over at så mange av guttene også viste engasjement og giverglede overfor prosjektet i Kenya.

– Det er lett å tenke at ettersom prosjektet handler om jenter, så er det jentene som gir mest, men vi opplevde at guttene også var veldig frempå i år. Det var tydelig at de så på de kenyanske jentene som sine søstre og kjente et ansvar for å hjelpe dem nå som de visste om situasjonen deres.

100 frelst

I tillegg til den enorme givergleden, tok hele 100 ungdommer imot Jesus under festivalen. Også det er rekordtall. De nyfrelste ungdommene ble fulgt opp med samtaler, forbønn, utdeling av bibler og satt i kontakt med en lokal menighet.

– Så du kan trygt si at festivalen ble en skikkelig suksess, avslutter Sandra.

 

 

kommentarer