Mer land å innta Kristenliv

Men er du interessert?

Jostein Krogedal i Intro

VIL VIDERE: Jostein Krogedal er hovedpastor i Intro.

En setning fra en god film har fulgt meg i flere år. «Slowing me down…» Jeg har som far, mann og pastor måttet spørre meg om hva som legger beslag på min energi, mitt fokus, hjerte og oppdrag.

Etter å blitt en mann på over 50, så ser jeg jo faresignalene om en mengde ting som kan «Slowing me down…»

Liv med retning og hensikt

Vi som historisk sett kaller oss pinsevenner, elsker tekster som Josva 1, med folket som går over Jordan, inntar nytt land og følger sterke ledere og overvinner fiendene i landet som er lovet. For å bruke denne metaforen med Josva-folket, så stiller jeg meg noen spørsmål, og det burde du også gjøre.

Er vi tørste på å innta noe land i det hele tatt?

Har vi igjen noe «fighting spirit»? Har vi lyst til å være en del av et folk som forplikter seg på et oppdrag med klare målsettinger og verdier? Hver fase i våre liv krever evaluering  og klargjøring for hvor vi er på vei. Det forbauser meg at så mange ikke kan redgjøre for hvor de er på vei.

Få kan si med overbevisning hvorfor de eksisterer og hva de ønsker å oppnå med sine liv.

Få kan si med overbevisning hvorfor de eksisterer.

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro

Burde vært 10.000 mennesker

Vi har renovert bygget vårt i Stavanger og feiret det skikkelig i pinsen.

Bygget er en mirakelgave til oss fra tidligere generasjoner pinsevenner som bygget et monument i Stavanger tidlig på 1930-tallet. Tenk det, et monument for en bevegelse på 30-tallet. Under depresjon og økonomisk tøffe tider reiste de bygg. Ikke bare bygg, men de startet kirker i hele distriktet, ja, til og med i Sandnes!

Den gangen samlet de over 1.000 mennesker på møter med Barratt og andre troshelter som Smith Wiggeslworth. Om de hadde tusen inne, da burde vi jo minst hatt 10.000 inne nå? Hva er det som har skjedd – og ikke skjedd? Oppdraget er ikke slutt, og Bibelens tale og oppdrag har ikke gått ut på dato.

Har vi en innstilling om at «jeg har gjort mitt»?

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro

Diagnose og kur for sløvhet

Har vi blitt sene til å høre? Har vi blitt litt for tilfreds? Har vi en innstilling om at «jeg har gjort mitt»?

I vår kirke lager vi filmer fra historier der enkeltmennesker har tatt et valg om å følge Jesus. Vi intervjuer enkeltmennesker om hva Jesus betyr for dem. Vi har «vitnesbyrd» der enkeltmennesker forteller sin troshistorie. Dette for å hjelpe hverandre til å ikke gi opp, men fortsette og fullføre løpet og bevare troen. Hva om vi snur litt på dette og tenker på det som vi i vår sammenheng titulerer som pinsevenner.

Er det sløvhet, tidsånden, politikerne, innvandringen eller styringsmodellen?

Jostein Krogedal - hovedpastor i Intro

Venner av pinsen, kraften og det overnaturlige. Hvordan kan vi komme oss videre? Hvordan kan vi finne ut hva som sløver oss ned? Er det sløvhet, tidsånden, politikerne, innvandringen eller styringsmodellen som en vanlig pinsekirke har?

Vel, det kan være en miks av alt, men jeg tror at det er på tide å bevege seg videre, for her er ikke noe blivende sted. Gud har så mye for oss! Han vil gi av seg selv til oss i alle livets sfærer, der vi er, og lede og styrke oss. Ikke med en skrivebordsteologi som er fjern, men med seg selv der vi er! Han vil gi oss av sin kraft for en hensikt.

Nå er det på tide å komme seg videre.

 

kommentarer