Den katolske presten Cantalamessa taler på Hedmarktoppen. Kristenliv

– Pinsebevegelsen er en spydspiss i det globale enhetsarbeidet.

Det har vært mye diskusjon rundt besøket av den katolske presten og fransiskanermunken Raniero Cantalamessa under årets sommerstevne på Hedmarktoppen. Men etter seminaret med den 81 år gamle presten, som tjener som prest for paven og hans hushold, var det få skeptiske røster å høre.

Lite å bli skremt av 

– Dette var ikke mye å bli skremt av, sa en av pastorene på første rad.

– Det er ingenting ved det han sa som jeg ikke kan stille meg hundre prosent bak, sa en annen forkynner og oppsummerte nok intrykket de rundt 1000 tilhørerne satt igjen med.

– Denne utviklingen mot større enhet som vi nå ser er et verk av Ånden selv, sier Cantalamessa til KS. I elleve år satt han i delegasjonen som arbeidet for større forståelse og dialog mellom pinsevenner og katolikker.

– Min erfaring er at det er Ånden som skaper enhet. Vi kan diskutere dogmer og lære uten å komme noen vei, men når vi møtes i bønn så kommer enheten. Min erfaring er at de bevegelsene som gir Ånden størst rom også er sydspisser i enhetsarbeidet.

Alt ble nytt

Cantalamessa kjempet i flere år mot den karismatiske bevegelsen innad i den katolske kirke, men i 1977 måtte han bøye seg og ta i mot det han kaller sin andre omvendelse.

– Alt ble nytt. Bibelen ble levende og bønn ble attraktivt. Det var også etter at jeg ble døpt i Den hellig Ånd at jeg fikk en helt ny kjærlighet for mine trossøsken utenfor den tradisjonen jeg selv står i, forteller Cantalamessa til KS.

Søndag kveld er han taler under pinsevennenes tradisjonsrike sommerstevne på Hedmarktoppen.

kommentarer