Redaktør Lars Christian Gjerlaug om Espen Ottosen Leder

Taushet kan være gull, men ofte er det bare et symptom på apati.

Samme dag som den mye omtalte filmen «Fifty shades of grey» adde kinopremiere, ble jeg bedt om råd fra en ung, kristen jente. Etter at hun på sin private Facebook-side hadde advart ungdommer på sin egen alder mot å se den pornografiske filmen, hadde NRK tatt kontakt. De trengte en stemme som problematiserte at filmens innhold ble hauset opp og sendt på kino. Debatt-redaksjonen hadde lett lenge, og til slutt fant de en jente som hadde turt å skrive noe tydelig om emnet på Facebook.

Fordi jenta verken hadde lest boken eller sett filmen, og dermed kunne falle igjennom i debatten, ble det til at hun lot være å stille. Men hennes motivasjon var at noen måtte ta ansvar og advare ungdommer mot filmens innhold. Om ingen voksne kunne stille, var hun villig til å gjøre det.

I ukens KS intervjuer vi Espen Ottosen som har valgt å bli en stemme. Ofte for upopulære synspunkter og hardt pressede verdier. Motivasjonen hans er verken sinne eller aggresjon mot det norske samfunnet, men en genuin opplevelse av at han har noe godt og viktig å dele med det norske folk. Nå etterlyser han flere kristne ledere på laget, og han etterspør spesielt stemmer fra Pinsebevegelsen.

Antallet tydelige kristne stemmer og forbilder (avgjør)

Lars Christian Gjerlaug - redaktør i Korsets Seier.

Forskning har vist at det ikke er antall personlig kristne i et samfunn som avgjør den verdimessige utviklingen i et land eller i en kultur, men antallet tydelige kristne stemmer og forbilder.

Med dette utgangspunktet arbeider tenketanken Skaperkraft bevisst med å reise opp kristne stemmer og samfunnsaktører som kan være med å prege samfunnet vårt. Det arbeidet støtter vi helhjertet. Men når mennesker som først og fremst har en identitet som kristne ledere, det være seg pastorer, prester eller forkynnere, tar til orde, lyttes de til på en annen frekvens enn når profesjonelle samfunnspåvirkere gjør det samme.

Det er lett å forstå at mennesker kvier seg for å stille opp i media, og det er ikke alle som har forutsetninger for å gjøre det. Men fordi vi har noe godt å dele, burde våre største menigheter tenke strategisk rundt å trene ledere til å kunne stille i media. KS

Lars Christian Gjerlaug er redaktør i Korsets Seier.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg