Foto: Shutterstock. Samfunn

Troen på skapelsen og artsutvikling er under utvikling blant kristne.

Tyrannosaurus rex, velociraptorer og stegosauruser vandrer rundt på en øy utenfor Costa Rica, til de tilreisende turistenes store begeistring. Jo da, det er naturligvis film det er snakk om.

Den nye filmen «Jurassic World», den fjerde i Jurassic Park-serien siden den originale filmen fengslet verden i 1993, har vært en kassasuksess. Dinosaurene som ble utryddet for 65 millioner år siden, men som er blitt vekket til live gjennom genetisk modifisering, skaper igjen trøbbel for mennesker som ikke forstår rekkevidden av å ha skapt blodtørstige rovdyr.

Men vent et øyeblikk.

Dette er kanskje film, men de fleste av de naturvitenskapelige faktaene er riktig. Dinosaurene ble utryddet for 65 millioner år siden, det er vitenskapen enig om. Men byr ikke dette på visse bibelske problemer?

LES OGSÅ: De kristne NBA-mesterne

Teorier i konflikt

– Jo, mener Erik Jensen.

Han er pastor i Foursquare-menigheten Livets Vann på Stathelle i Telemark og underviser samtidig om kreasjonisme. De siste 17 årene har han vært inne i religionstimene på Bamble videregående skole og delt sitt syn på jordens historie.

unnamed

Er det selvmotsigende å være kristen og evolusjonist? Er hele Bibelen historisk og vitenskapelig korrekt? Les hva evolusjonisten og kreasjonisten svarer i papirutgaven av denne ukas Korsets Seier!

For Erik er en såkalt «ung jord-kreasjonist». Han tror jorden er 6.000 år gammel, maksimalt 10.000.

Det er en mildt sagt kontroversiell tanke i dagens samfunn.

– Eksisterte det dinosaurer, Erik Jensen?

– Det er ingen tvil om at dinosaurer har eksistert, svarer Stathelle-pastoren, – det er funnet fossiler som gir helt tydelige svar på det.

– Når levde de?

– Det er det store spørsmålet. Her har du to vesentlige linjer som kommer i konflikt. Ifølge vitenskapen og moderne tenkning forsvant dinosaurene for 65 millioner år siden, da de ble utryddet av en asteroide som traff jorden. Det er den tradisjonelle tolkningen. Men hvis du ser på den bibelske tolkningen, finnes det to hovedposisjoner – en for «gammel jord» og en for «ung jord», forklarer Jensen.

Hulemalerier med dinosaurer

Mens gammel jord-kreasjonistene hevder at jordens alder kan være flere milliarder år, og som regel hevder at dinosaurene kommer inn før 1. Mosebok 1,1 eller mellom vers 1 og 2, mener ung jord-kreasjonistene at Bibelen ikke gir belegg for en alder på jorden på mer enn 6.000 år.

Alle syn på verden byr på utfordringer.

Bjørn Are Davidsen - skribent, forfatter og evolusjonist

– Det skaper problemer for de som hevder at dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden, for mennesket og dinosaurene kunne ikke leve samtidig. Ung jord-kreasjonister sier jo at det gjorde de, og peker på mange forskjellige forhold. Fossillagene tyder på at mange dyr levde samtidig med mennesker, og vi har hulemalerier som viser tydelig at mennesker går med spyd og jakter på dinosaurer.

– Så når døde de ut?

– Jeg mener man har to hovedperioder der dinosaurene dør ut. Den ene hovedperioden er under Noahs flom. Den andre perioden er etter flommen, når dyrene som er med på arken dør sakte, men sikkert ut på grunn av klimaforandringene som skjer etter flommen.

Begrep, ikke egennavn

I sin ungdom var Erik Jensen ikke-troende og evolusjonist.

Hans motstykke akkurat i denne saken er skribenten og forfatteren Bjørn Are Davidsen, som i mange år har holdt foredrag om tro og vitenskap. Da han ble kristen i sin ungdom, ble han også kreasjonist. Nå ser han imidlertid på verden fra et evolusjonistisk synspunkt.

– Byr ikke et evolusjonistisk syn på bibelske utfordringer?

– Jo, alle syn på verden byr på utfordringer, svarer Davidsen.

– Men ta Adam og Eva. Eksisterte de, rent bokstavelig?

– Det spørs hva du mener med rent bokstavelig. Rent bokstavelig vil jeg si at Adam betyr «menneske». Det er først langt ut i 1. Mosebok at Adam brukes som et egennavn. Før det er det et begrep for «menneske». Videre er jo hele spørsmålet: Hva var det de som skrev mente? Var det meningen å skrive en biologisk historie, eller å skrive historien om menneskets forhold til Gud, spør han.

Syndefallet

Davidsen utelukker ikke at Adam og Eva kan ha vært konkrete personer, men tror ikke de var de første menneskene på jorda. I stedet mener han de representerer mennesket og har fått et spesielt kall eller oppdrag fra Gud, på samme måte som Abraham eller Moses.

– Hvor kommer syndefallet inn her?

– Her har vi ikke annet å forholde oss til enn Bibelen. Det er ikke mulig å spore opp syndefallet i arkeologi eller biologi. Syndefallet er en veldig god beskrivelse av hvordan vi alle er, at vi er i en strid med Gud som vi må reddes fra. For vi klarer ikke å redde oss selv.

Davidsen mener at Bibelen tydelig viser at den fysiske døden ikke kom med syndefallet.

Vi er de enfoldige, det har vi vært stolte av.

Erik Jensen - pastor og kreasjonist

– Gud er jo bekymret, i 1 Mosebok 3, for at Adam og Eva skal spise av treet som gir evig liv. Gud var bekymret for at de skulle leve evig, og fjernet dem fra Edens hage nettopp for at de ikke skulle spise av livets tre, sier han, og legger til at det finnes biologiske faktorer som vanskelig lar seg forene med en tanke om evig liv før syndefallet.

– Dersom for eksempel ingen insekter døde, ville det være uhorvelige mengder av dem på ultrakort tid, for de formerer seg raskt. Adam og Eva ville svømt i insekter før de spiste av treet. I så fall ville de være veldig fornøyde med at Gud innførte døden.

Utfordrende

Erik Jensen innrømmer at det er utfordrende å stå for et kreasjonistisk syn i Norge i dag.

– Det er en veldig utfordring. Hadde du bare hatt utfordringen utenfra, fra det vitenskapelige eller ateistiske, hadde det vært greit. Men evolusjonstanken når langt inn i Norges menigheter. Den har vært ledende i de teologiske institusjonene hele veien.

– Hva med våre pinsekarismatiske kretser? Der har vel kreasjonismen vært rådende?

– Jeg vil si at den har vært fraværende, ikke rådende. Jeg tror vi som pinsevenner har vært opptatt av helt andre ting. Den rådende tanken er at Gud skaper, men så er vi ferdig med det.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

INTERESSE: Dinosaurer vekker på nytt interesse, med premieren på storfilmen «Jurassic World». Her en reklame for filmen ved Waterloo Station i London. FOTO: Wikimedia Commons.

INTERESSE: Dinosaurer vekker på nytt interesse, med premieren på storfilmen «Jurassic World». Her en reklame for filmen ved Waterloo Station i London. FOTO: Wikimedia Commons.

Foursquare-pastoren ber kristne om å tilegne seg mer kunnskap, slik at det blir lettere å tale imot evolusjonsteorien.

– Vi har tradisjonelt vært stolte av å si at Gud gjorde den menneskelige kunnskap til intet. Vi lever litt i det at det ikke er mange kloke og vise iblant oss. Vi er de enfoldige, det har vi vært stolte av.

– Er spørsmålet om evolusjon avgjørende for troen?

– Ikke i forhold til frelsen. Men når Bibelen snakker om disse tingene, så handler det om Bibelens troverdighet. Det er ikke uvesentlig.

Heier på vitenskap

Han presiserer at han ikke er imot vitenskapelig forskning.

– Vitenskapen er vi takknemlig for, og vi heier på den. Men vitenskapen har sine begrensninger. Den kan i utgangspunktet bare se og observere og drive med kvalifiserte gjetninger.

Bjørn Are Davidsen er også opptatt av kunnskap. Når vi aksepterer den vitenskapelige forklaringen på verden, mener han, kan vi i stedet snakke om det som virkelig er viktige.

– Det er ikke tilfeldig at det overveldende flertallet av naturvitere støtter evolusjonslæren. Skal du avvise den læren, må du i 99 av 100 tilfeller ha et kristent eller islamsk syn. Det betyr ikke at det ikke finnes spørsmål, men det er den teorien som ser ut som den beste forklaringen, sier han.

– Snakker du om kreasjonisme blir du satt i en bås, og ingen vil høre på deg på de mer viktige områdene som Jesu oppstandelse. Men det er ikke derfor jeg satser på evolusjonen. Hovedgrunnen er at det er den beste forklaringen.

kommentarer