Ansvarlig redaktør i Korsets Seier, Anne Gustavsen. Leder

I Fræna pinsemenighet møtte jeg nylig en kvinne på over 90 år. Hun kom fram etter møtet, hilste meg med et fast håndtrykk. Sist fredag hadde hun vært hovedtaler på menighetens ungdomsmøte. Tenåringene hadde flokket seg om den trygge og livsfriske 90-åringen etter møtet, og hun selv var overbegeistret. Å komme seg ut en sen fredagskveld i mørket var langt utenfor komfortsonen hennes. Men hun strålte over å være i tjeneste.

Det blir stadig flere eldre i Norge, og de blir stadig friskere. I 2060 kommer hver femte innbygger i Norge til å være minst 70 år gammel.

Norges seniorer er ved god helse, har levd et aktivt liv, er godt utdannet og har stor arbeidskapasitet. De har en rik livserfaring, og sitter inne med mye kunnskap. Hva gjør seniorene selv, og hva gjør kirker og menigheter rundt i Norge med den enorme ressursen denne generasjonen representerer i dag og i framtiden?

Menighetsengasjementet forhindrer ensomhet og isolasjon.

Anne Gustavsen - daglig leder og ansvarlig redaktør i KS

Vi drømmer om at kristne forsamlinger skal gi seniorene den ære og respekt de fortjener for å ha gått foran og banet veien. Samtidig må vi ikke pensjonere dem for tidlig. Vi trenger dem som åndelige fedre og mødre blant en ungdomsgenerasjon som ofte preges av dårlig voksenkontakt og utrygge familierelasjoner. I tillegg har de en stor skare av sin egen generasjon å nå, både i og utenfor menigheten.

FORRIGE UKES LEDER: De håpende

Seniorene på sin side, må heller ikke pensjonere seg selv for tidlig. I stedet for å fokusere på makeligere liv eller begrenses av fryktstyrt skepsis til neste generasjoner på grunn av mange på kommunikasjon, kan tjenesten for Gud ledes inn i nye og spennende områder ved oppnådd pensjonsalder. Mer disponibel fritid og fleksibilitet kan brukes til å bygge Guds rike. Menighetsengasjement forhindrer dessuten ensomhet og isolasjon, og følelsen av å ikke være til nytte.

Å legge til rette for møteplasser mellom generasjonene kan eliminere skepsis og frykt, og skape varme bånd som gjør menigheten til det rause hjemmet den skal være.

Med veksten i antall eldre i Norge, vokser også misjonsmarken blant dem. Vi ser for oss en seniorvekkelse, der menighetens eldre setter inn støtet for å vinne sin egen generasjon.

kommentarer


Anbefalte innlegg