«Jeg er forskrekket over mistenksomheten, frykten og feiltolkningene» Kristenliv

Jeg har reflektert over det og våre holdninger til hverandre, eller for å si det litt sterke: Jeg er forskrekket over holdninger som kommer frem.

BAKGRUNN: Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse.

– Jeg er forskrekket

Jeg tenker på måten vi omtaler hverandre, ikke minst når vi er uenige om ulike saker. Det gjelder mange temaer, intet nevnt, intet glemt.

Sigmund T. Kristoffersen NETT2

TAR ET OPPGJØR: Sigmund Kristoffersen, Lederrådets leder i Pinsebevegelsen og tidligere pastor i Betel Hommersåk.

På sosiale medier og i leserinnlegg observerer jeg svært sterke og krenkende uttalelser om hverandre, hvor man tillegges motiver en ikke har. Jeg er så forundret over hvordan mange tenker. Noen ganger skulle jeg tro de ikke hadde lest bibelen eller var frelst.

Det samsvarer nemlig ikke med Guds ord så langt jeg ser. Hva er motivet? Hvor er filteret? Hva slags gudsbilde har man egentlig? Dette skal vi ikke være en del av. Vi må kunne ha rom for ulike meninger og se ulikt på ting uten å gå i strupen på hverandre.

Det er lett å skrive sterke uttalelse eller antydninger når man slipper å møte hverandre ansikt til ansikt. Det er enklere å uttrykke følelser og meninger på nett. Ofte preges diskusjonene mer eller mindre bevisst av mistenksomhet, misforståelser, frykt og feiltolking.

KRISTOFFERSEN: Vi kan ikke bygge på fortidens vekkelser.

Såret og skuffet?

Det er ikke ungdom, men ofte eldre eller godt voksne konservative kristne – til og med forkynnere og tidligere pastorer. Også jeg er konservativ kristen. Derfor blir jeg litt skremt. Hvorfor gjør vi dette? Er det fordi en er blitt såret og skuffet, eller er det fordi de ikke lenger er synlig i miljøet?

I tillegg fremkommer det noen holdninger og synspunkter til våre nye landsmenn, kanskje spesielt til muslimer og til blant annet krisen i Syria som for meg kortslutter i forhold til hva jeg leser i min bibel. Hva er det som skjer? Hvor er kjærlighetsbudskapet?

Er vi blitt så selvgode fordi vi har det så godt og derfor kun tenker på oss selv? Har vi blitt så egoistiske? Hvor er vår gjestfrihet? Hvor er vår medlidenhet? Hvor er nestekjærligheten? Hva ville Jesus gjort? Jeg må bare spørre.

Har vi blitt så egoistiske?

Sigmund Kristoffersen - Leder i PLederrådet

KRISTOFFERSEN: Guds kraft er nøkkelen til vekst.

Dårlig frukt ødelegger alt

I år er fokuset på Den hellige ånd og nådegavebruk. Vi snakker om å gjøre Jesus synlig i kjærlighet og kraft. Jeg må innrømme at jeg får flere tanker som ikke er like lett å plassere når vi som åndsdøpte pinsefolk ikke respektere hverandre og viser holdninger som hører hjemme helt andre plasser.

I dette finnes mye kjøttkraft og lite åndskraft.

Hvor er åndens frukt?

Frukt kommer av at de rette betingelsene er tilstede. Fruktene er en test på vårt liv. Vi trenger ikke bare en eller to frukter, men alle åndens frukter, en åndelig, velsmakende fruktsalat. Èn dårlig frukt kan derimot ødelegge hele salaten.

Våre handlinger og holdninger må være i samsvar Guds ord og med det vi sier på talerstolen.

La oss vandre i ånden! Så vi ikke fullføre kjødets lyst.

KRISTOFFERSEN: Gud elsker verden – gjør du?

Vasket alles føtter

Jeg er fasinert over hvordan Jesus taklet ulike situasjoner og Hans sine holdninger. La meg avslutte med et eksempel.

Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far  De holdt måltid (Joh. 13;1-2)

Mens de gjør det:

Så heller han (Jesus) vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet (v.5)

Disiplene ble overrasket og ikke minst Peter: «Nei, nei, det kan du ikke gjøre.

De ventet på at en tjener skulle vaske føttene deres. Det var vanlig skikk og bruk ved et festmåltid. Men Jesus tok regien og snudde alt opp ned.

KRISTOFFERSEN: De som former barna – former framtiden

Judas

Etter at Jesus hadde vasket føttene til disiplene gir han en utfordring til dem og oss (Joh. 13:12-17):

Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.

Jesus vasket alle disiplene sine føtter. Det som er en overraskelse, og som kanskje er vanskelig for oss å forstå, er at han også vasket Judas føtter. Jesus gjorde dette selv om Han visste at Judas ville forråde Han.

Tidligere hadde Jesus sagt: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og én av dere er en djevel?» (Joh.6,70) Dette sa Han om Judas. Helt fra begynnelsen hadde Jesus forstått Judas’ planer. Likevel vasket Jesus føttene hans.

Dette sier mye om Jesu holdning.

Jesus elsket Judas, med så mye kjærlighet at Han bøyde seg ned og vasket også hans føtter.

Dette var den siste kvelden i Jesu liv på jorden tar Han vann i fatet og vasker disiplenes føtter og tørke dem med håndkleet.

KRISTOFFERSEN: Selv T. B. Barratt er barn av sin tid

Jesus utfordrer deg!

Hvorfor denne ydmyke handlingen?

Hva er det Jesus mener og hva betyr det for deg og meg i dag?

Han sier: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre (v.15)

Spørsmålet vil naturlig falle tilbake på oss; Er vi villige til å bøye oss ned og vaske Judas føtter? Jesus utfordrer oss.

Dette er ikke bare en fin historie, men et praktisk eksempel for oss alle i vår hverdag. Hvordan forholder vi oss til hverandre. Hvordan forholder du deg til dem som ikke er helt på bølgelengde med deg selv

Jesus vasket alle føttene for å oppmuntre oss til å være ydmyke. Være tjenere. Vi er tjenere.

Kommentaren er en skriftlig versjon av Sigmund Kristoffersens åpningstale under Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse 4.-6. juni.

 

kommentarer