– Handler ikke om israelflagg eller sanger Kultur

KOMMENTAR: Sten Sørensen vil vekke neste generasjonens israelengasjement.

«Dropp israelsflagg på kristne møter».

Det var overskriften på side 2 i ukeavisen «Korsets Seier» fredag 15. mai. Jeg ble intervjuet i etterkant av israelsmarkeringen ved Rådhusplassen. En flott og verdig støttemarkering til jødefolket og staten Israel var bakteppet for intervjuet. Jeg svarer blant annet på hvor viktig jødefolket og staten Israel bør være for oss kristne og at ikke medier som NRK eller Aftenposten bør være vår kilde i disse saker, men Bibelen. Vi må også stå opp mot antisemittismen, understreket jeg.

Bildetekst til hovedbilde: HAND Å HOLDE I: «Jeg ønsker å rekke ut en hånd til nye menigheter og unge mennesker, for jeg ønsker å vinne dem for denne viktige saken om israelsforkynnelse!» Bilde: KS arkiv

Deretter fikk jeg spørsmålet om jeg tror den dårlige etterveksten ved at ny menigheter og de unge ikke er engasjert kan skyldes at israelsforkynnelse – møter og stevner forbindes med en gammeldags kultur?

BAKGRUNN: – Dropp israelsflagg på kristne møter.

Fraværende tanker om ungdom

Da spissformulerte jeg mitt svar og sa at israelsflagg og israelssanger kan være en slik hindring for dette virker fjernt i en norsk kontekst, særlig om en skal vinne de unge. I avisen Dagen sa jeg at jeg er for flagg i en demonstrasjon som den vi hadde i Oslo 10. mai. I en slik demonstrasjon skal det være masse israel-flagg. Men når vi forkynner om Israel og profetordet i våre menigheter må vi kommunisere på en måte der vi får flest mulig med oss.

Det er selvsagt også helt naturlig at israelsorganisasjoner har flagg på sine stevner, det skulle bare mangle. Jeg snakker om våre menigheter og hvordan vinne nye menigheter og de unge for et sterkere israelsengasjement!

Bør ikke dette tema gi oss noen refleksjoner til ettertanke når vi ser at den unge generasjonen er nesten totalt fraværende på israelsmøter? Jeg ønsker å rekke ut en hånd til nye menigheter og unge mennesker, for jeg ønsker å vinne dem for denne viktige saken om israelsforkynnelse!

Paulus som forbilde

For å nevne et positivt eksempel som har gledet meg: Søndag formiddag den 10. mai var Dag Øyvind Juliussen og jeg på gudstjeneste i Markuskirken hos Jesus Church i Oslo. Dag Øyvind holdt en sterk og klar tale om hvorfor Israelsforkynnelse er viktig. Jeg ledet i en forbønnshandling for Israel og det jødiske folk i Europa og Norge. Vi ba for norske menigheter at de skal få åpne øyne for denne viktige siden av forkynnelsen etc.

Alt annet i gudstjenesten var som det pleier å være. Lovsangen var som ellers, og det var nattverd som de har hver søndag. Det eneste som fortalte at dette var et «israelsmøte» var forkynnelsen og forbønnshandlingen, ellers var det en «norsk» gudstjeneste.

Paulus var et forbilde ved å flyte i kulturen. Han var jøde for jødene, for å vinne dem. For ikke-jøder var han som dem, for å vinne dem. Det var evangeliet som drev ham.

LES MER: Sten Sørensen ledet 1.500 israelsvenner til Stortinget.

Skremmende kommentarer

Jeg håper jeg kan ha samme innstilling som ham. Da blir mitt spørsmål: Hvordan vinne dagens unge for profetordet om Israel i våre menigheter? I dag vokser de unge opp uten kunnskap om Israel. Forkynnelsen om temaet er fraværende de fleste steder. Pastorer tørr ikke, eller vil ikke tale om Israel. Det er her jeg håper å være en brobygger. Da trengs visdom og kjærlighet.

Kan vi få debatten til å dreie seg om dette? Eller skal debatten dreie seg om «for eller imot flagg»? Det er skremmende å lese alle innlegg på Dagens nettside om nivået på dette. Jeg vil bruke tiden min på annet enn å svare på slikt.

Ellers vil jeg sende ut en invitasjon: Jeg kommer gjerne på menighetsbesøk for å tale om Israel!

Av Sten Sørensen

 

kommentarer