Pinsepastor tiltalt for underslag Kristenliv

En pinsepastor for en mindre menighet i Oslo-området er tiltalt for feilrapportering og misbruk av Kristelig studieforbunds tilskuddsmidler.

I forbindelse med rapportering av kurstimer og påfølgende internkontroll og revisjon, leverte Kristelig Studieforbund (K-stud) i mars 2014 inn en anmeldelse til Oslo Politidistrikt for feilrapportering av kurs og mulig misbruk av Kristelig Studieforbunds tilskuddsmidler, i henhold til voksenopplæringsloven.

Saken har til nå vært under etterforskning.

Oslo Politidistrikt har klargjort en tiltalebeslutning, og har nå sendt saken til Oslo tingrett for å fastsette tidspunkt for hovedforhandling. Kristelig Studieforbund avventer videre behandling i rettssystemet.

LES MER: Pinseforkynner fra vestlandet dømt for barnepornografi.

Sterkt beklagelig

– Pinsebevegelsen i Norge forventer og ønsker en forvaltning med høy etisk standard i alle våre sammenhenger. Dersom tiltalebeslutningen medfører riktighet er dette sterkt beklagelig både i forhold til norsk lov og våre egne etiske retningslinjer, slik de beskrives i vårt grunnlagsdokument.

Det uttalte Pinsebevegelsens Lederråd i en uttalelse som kom i tirsdag ettermiddag.

– Pinsebevegelsen er et nettverk av menigheter som hver for seg er selvstendige. Vi vil presisere at denne saken gjelder en enkelt menighet. Vi har tillit til at behandlingen i rettssystemet vil avklare de faktiske forhold. Tiltalebeslutningen omandler forholdet mellom den aktuelle pastoren, K-stud og bevilgende myndighet.

LEDER: Penger til besvær blant kristne ledere.

Følger opp

Lederrådet presiserer at saken allerede er videresendt til behandling i Pinsebevegelsens interne rådsstruktur, i tråd med de etiske retningslinjene bevegelsen har i sitt grunnlagsdokument.

– Så langt det er mulig vil vi følge opp den berørte menigheten og ivareta både den og andre involverte parter, uttaler Pinsebevegelsens lederråd.

LES MER: Runar Søgaard dømt til fengsel.

 

kommentarer