Første pinsevenn i Norge med professortittel i teologi Kristenliv

– Terje Hegertun er en verdifull lærer for MF, skriver rektor. Nå er han også professor.

Terje Hegertun (61) er første norske pinsevenn som oppnår professorkompetanse i systematisk teologi.

Han leverte søknad om professoropprykk like før jul 2014.  18. mai leverte den sakkyndig komitéen enstemmig positiv uttalelse. Der satt professor Veli-Matti Kärkkäinen, Fuller Theological Seminary, professor Jayne Svenungsson, Lund Universitet og professor Harald Hegstad, MF.

Bildetekst til hovedbilde: FORFREMMET: Etter et langt arbeidsliv som pastor i pinsebevegelsen og redaktør i Korsets Seier, begynte Hegertun å studere teologi ved MF. Bilde: KS arkiv

Terje Hegertun er en verdifull lærer for MF, ikke bare for pinsevenner, men for hele studentgruppen – også de internasjonale. Hegertun er allsidig, og forener teologisk forskning med levende undervisning, forkynnelse, åndelig og miljømessig kraft samt evner og erfaring i kommunikasjon og ledelse.

Vidar L. Haanes - rektor

HEGERTUN: – MF trenger konstruktiv kritikk.

Pinse til MF

For Hegertun har det vært viktig å ta med seg pinsetroen inn i MF.

– Vi må si ja til en sunn, fornuftig og moden bruk av nådegavene, men nei til en sær og livsfjern åndelighet, sa Hegertun i sitt innlegg, har Hegertun uttalt tidligere under et pinseseminar i MF.

Terje Hegertun mente at det må være plass til nådegaver, også i den tradisjonelle kirken, men at vi i hele det kristne landskapet må finne en god balanse.

– Det er mulig å forene trygghet og orden, gave og tradisjon. Kirkeskipet trenger både en tydelig kjøl og vind i seilet, sa Hegertun og la til. Nådegavene er legitime i et fellesskap som bekjenner Gud som Ånden. Kirken trenger tradisjoner, men også den profetiske nerve, sa han videre.

LES MER: Hegertun etterlyser mer nådegavebruk i alle kirker.

Startet som KS-redaktør

Etter et langt arbeidsliv som pastor i pinsebevegelsen og redaktør i Korsets Seier, begynte Hegertun å studere teologi ved MF, og fullførte i 2003 cand.theol-graden på rekordtid. Han var første pinsevenn tilsatt som lærer ved MF, og gikk snart i gang med sin doktoravhandling om økumeniske posisjoner i norsk pinsebevegelse (Det brodersind som pinseaanden nødvendigvis må føde).

Han disputerte for doktorgraden i 2009, og har etter det skrevet en rekke artikler og et større foreløpig upublisert verk: Spirit and Church: Signs of God’s graceful presence.  Han har i tillegg opparbeidet seg en betydelig internasjonal posisjon innen pentekostal og karismatisk teologi.

 

 

kommentarer