Gratis e-avis for alle som abonnerer på Korsets Seier!
Klikk her for å registrere deg!

Les mer på papir!

• Kan livet ha mening uten Gud?
• Rasjonelle grunner til å tro på oppstandelsen.
• Spillgründer gir Gud æren for Kahoot!

Få tilgang til flere artikler

Bli oppdatert!

Fra magasinet