Gratis e-avis for alle som abonnerer på Korsets Seier!
Klikk her for å registrere deg!

Les mer på papir!

• Hvorfor er det så få folk på bønnemøtene?
• Babels tårn var et viktig ledd på veien mot frelsesverket på korset. Hva vet vi om den mytiske hendelsen?
• Billy Graham hadde ingen skandaler. Hvordan klarte han det?

Få tilgang til flere artikler

Bli oppdatert!

Fra magasinet