SAMSUNG CAMERA PICTURES Hovedsak
Bergensbevegelsen Salt vil med det feire ti gudstjenester på syv ulike steder hver søndag. 

 

To kirkeplantinger flyter sammen i det Sentrumskirka Levanger blir en del av flerstedskirken Salt i Trøndelag, fire år etter plantingen av Sentrumskirka og under ett år etter plantingen av Salt Trondheim.

Sentrumskirka Levanger er en ung og frisk menighet som ble plantet med en drøm om å være en Jesus-sentrert, utadvendt og synlig kirke, som betyr en forskjell for sin by og sin verden.

– Etter fire år ser vi det som en stor styrke å bli en del av Salt, sier pastor Espen Marius Jenssen.

LES MER: – Mange mislykkes i Trondheim

Kontaktet Salt

Han og kona Berit Jenssen (se hovedbildet) har siden starten stått i spissen for Sentrumskirka.

– Det var naturlig for oss å kontakte Salt da de plantet menighet i Trondheim, siden vi allerede fra begynnelsen var veldig inspirert av dem. Det er stort for oss å stå sammen med dem i å bygge menighet på flere steder i Norge, også i vår region og i Levanger.

På et ekstraordinært årsmøte 28. januar stemte menigheten med overveldende flertall å bli en del av flerstedskirken Salt. En flerstedskirke er en kirke med ett navn og samme lederskap, med lokale forsamlinger på ulike steder ledet av lokale pastorer og lederteam.

Dette er en del av vår DNA.

Passer med visjonen

Salt Trondheim ble plantet i 2017 med de lokale pastorene Rebekka og Ariel Lund, etter en periode med DNA-samlinger. Kirken har raskt etablert seg som en dynamisk og voksende menighet i hjertet av Trondheim sentrum.

– Allerede før vi startet visste vi at vi ønsket å bygge en flerstedskirke i Trøndelag, sier Ariel Lund.

– Vårt hjerte er å være en moderne kirke der vanlige mennesker kan komme som de er og oppleve et varmt og inkluderende fellesskap. Vi tror det trengs ikke bare i Trondheim, men også i byene og tettstedene rundt. Derfor er det en stor glede å koble med Sentrumskirka Levanger.

SALT-GRUNNLEGGER: «Jeg var en gang konfliktsky»

Fra Bergen til Trondheim

Salt ble startet i 2004 som en lokal kirke i Bergen, og samler i dag rundt 1000 mennesker til gudstjeneste hver helg på seks ulike steder.

– Det er en del av vår DNA å stadig nå ut til nye mennesker på nye steder, sier Øystein Gjerme, hovedpastor i Salt.

– Det er dette vi har gjort i Bergensregionen, og som vi nå også ønsker å gjøre i Trøndelagsregionen. Vi har stor tro på den lokale forsamlingen og det lokale lederskapet, og derfor feirer vi nå at vi kan hjelpe til å bygge videre på det gode arbeidet som er startet i Levanger.

LES MER: Kirkenettverk er en av trendene som vil fortsette å prege 2018. 

Fakta:

  • Sentrumskirka Levanger blir til Salt Levanger, og feirer gudstjeneste hver søndag klokken 11:00 i Helga Den Fagres gate 10. Overgangen markeres søndag 18. februar 2018.
  • Salt Trondheim feirer gudstjeneste hver søndag klokken 16:00 i Kjøpmannsgata 12.
  • Flerstedsmenigheten Salt ble startet i 2004 i Bergen, og har nå ti gudstjenester på sju ulike steder hver helg, og ledes av hovedpastorene Øystein og Gina Gjerme
  • Salt har lokale forsamlinger i Bergen, Nordhordland, Voss, Os, Trondheim og Skien
  • Misjonsmotto: Å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus

 

kommentarer