11 may 2017, Sucre, Bolivia - Famous city square Plaza Pedro de anzurez with church chapel Temple and convent of La Recoleta in district La Recoleta, Sucre, Bolivia Samfunn

Illustrasjonsfoto: Istock

Den nye loven gir fengselsstraff fra fem til tolv år for aktiviteter som gateevangelisering. Både kristne grupper og journalister har protestert mot den nye loven.

Dypt bekymret

Det er artikkel 88.11 som vekker oppsikt. Den fremholder at «Den som rekrutterer, transporterer, frihetsberøver eller tar imot mennesker i den hensikt å rekruttere dem til væpnede konflikter eller til religiøse organisasjoner blir straffet med fengsel fra fem til tolv år.» 

Landets evangelikale kristne frykter at det kan bli forbudt med evangelisering hvis loven tolkes strikt. Den nasjonale samlingen av evangeliske kirker i Bolivia (ANDEB) uttrykker i en felles erklæring at de er dypt bekymret over situasjonen. De frykter at det også kan bli ulovlig å innkalle til kristne møter.

De ønsker dialog med myndighetene og vil unngå all bruk av vold, skriver Evangelical Focus.

Grunnlovsstridig? 

ANDEB mener også at loven er i strid med Bolivias grunnlov som erklærer at det er religionsfrihet i landet. ANDEB skriver videre at «lovgiver glemmer at de evangeliske kristne kirkene i Bolivia er religiøse organisasjoner som er anerkjent av den bolivianske stat, og derfor er lovlige.»

Søndag 21.januar vil de evangeliske kirkene i Bolivia ha en bønn-og fastedag der de ber for situasjonen.

kommentarer