Tv-kanalen som deler kristen-Norge i to Hovedsak
– Jeg takker Gud for Visjon Norge, sier Sten Sørensen, men legger til et «men».

 

Visjon Norge preker evangeliet og underviser om Bibelen med stor overbevisning. Sangene og musikken er oppbyggende med tekster om Gud. Sterke konferanser fra inn- og utland overføres direkte inn i din stue. Lederen Jan Hanvold er frimodig, tydelig og folkelig.

Likevel klarer de ikke å samle det konservative, kristne kirkelandskapet. I Korsets Seier merker vi også at Visjon Norge skaper stort engasjement. Få er likegyldige. Man er enten tydelig for eller veldig imot.

– Hovedproblemet er at disse to sidene ikke snakker sammen. Avstanden blir bare større, mener Sten Sørensen. Han er baptistpastor, Krf-politiker og en kjent skikkelse fra Sarons Dal.

BAKGRUNN: Flere klager på NRKs «Pengepredikanten».

Stykkevis og delt

Sørensen deler kristen-Norges holdning til Visjon Norge opp i fire grupper:

1) Den første gruppen er begeistret for Visjon Norge. De opplever kanalen som en stor ressurs og oppmuntring slik at de nærmest har blitt tilhengere. De avviser alle motforestillinger.

2) Disse er takknemlige for en klar røst som taler der andre tier. De ser, men svelger unna unotene og det utidige pengemaset. De ser svakhetene til Hanvold, men opplever at styrkene veier opp og vel så det.

3) Disse er enige i mye av teologien og behovet for en kristen kanal, men er så ukomfortable med innpakningen til Visjon Norge at de ikke gir seg til det. Her finner vi mange pastorer og forkynnere.

4) Den siste gruppen er helt imot. Det er gjerne de litt byfine østlandskristne som er høyere oppe på den sosiokulturelle rangstigen. Hele Visjon Norge-stilen byr dem helt imot. Det handler om teologi, innpakning, musikkstil, konferansene de velger å overføre og Hanvolds lederstil.

– For min del takker jeg Gud for Visjon Norge, sier Sørensen.

– Det er min grunnholdning, og jeg opplever faktisk at kanalen og Jan Hanvold har forbedret seg.

BAKGRUNN: Evangeliesenteret revurderer samarbeidet med Visjon Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet.

tre-ledere-om-visjon-norge

MOTSTRIDENDE MENINGER: Sten Sørensen – baptistpastor KrF-politiker og styreleder i Sarons Dal, Espen Ottosen – informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband og Arne Pedersen – rektor i Visjon Bibel- og medieskole.

Ikke teologi, men form

Hele Apostlenes Gjerninger demonstrerer Visjon Norge-dilemmaet, mener Espen Ottosen:

– De kristnes møte med samfunnet endte ofte opp med forfølgelse, særlig når de forkynte og helbredet frimodig.

Avisskribenten og informasjonslederen i Norsk Luthersk Misjonssamband mener det støtter Visjon Norges perspektiv.

– Men Paulus viste også samspill, sensitivitet og kunnskap i møte med athenerne på Areopagos. Det støtter dem som mener at Visjon Norge er et problem for norske kristne. Denne splittelsen handler ikke først og fremst om teologi, men strategi, form og kommunikasjon.

Skillelinjene Ottosen snakker om, handler om det meste: Alder. Menighet. Utdannelse. Kulturell identitet. Bosted – altså by mot land.

Helvete på feil premisser

Sørensen tror på Visjon Norge, og han stiller gjerne opp for den kristne kanalen. Likevel mener han også at forbedringer er nødvendig.

– De hadde tjent på å ha rådgivere som ikke er ute etter å ta noen, men forbedre. Det krever større ydmykhet fra kanalen. De må faktisk erkjenne at de splitter vel så mye som de samler.

Sørensen sikter til flere områder. Det handler om å tone ned politikk som Putin-støtten, sterk retorikk med tvilsomt teologisk fundament som at «grådige havner i helvete» under pengeinn- samling, og å vise ydmykhet i økonomiske spørs- mål.

– Vi kan ikke sende folk til helvete på tvilsomme premisser.

Kritikk er lov

En kristen leder har lov å tjene penger, mener Sørensen. Han føyer til at han forstår at dette er et følsomt tema når det gjelder kristent arbeid.

– Jan har tatt opp personlige lån og tatt store sjanser for å bygge opp Visjon Norge. Forretning er lov, men noe av måten han blander sammen privat økonomi og Visjons Norges økonomi på, er ikke bra. Hadde han anerkjent at NRK også hadde noen poenger, så hadde det virket mer samlende. Total benektelse virker motsatt. Kristne reagerer på det, naturligvis.

Samtidig mener Sørensen at NRK Brennpunkts dokumentar «Pengepredikanten» har vist seg å være ubalansert, blant annet fordi Han vvold er raus med sine penger og ikke lever noe luksusliv.

– Husk også at Paulus gledet seg over at evangeliet ble forkynt, selv om motivasjonen er tvilsom. I dette tilfellet er jeg sikker på at motivasjonen til og med er god. Visjon Norge kan bli bedre, men vi må glede oss over at evangeliet faktisk blir forkynt.

Sørlandspastoren maner derfor til besinnelse og balanse fra begge parter.

– For å bygge bro må det være et brofeste i begge ender. Kritikk er lov. Det må Visjon Norge tåle i større grad, men vi må prøve å lytte og for- stå hverandre i kjærlighet, konkluderer han.

Artikkelen fortsetter under faksimile fra vår papirartikkel.

INNSIKT: I de fleste spørsmål er kristenfolket ganske enig, men det finnes unntak. I en lang artikkel prøver Korsets Seier å finne ut hvorfor vi er så sterkt uenige om Visjon Norge.

Grunnleggende kritisk

I sosiale medier har mange kristenledere vært åpne med sine holdninger overfor Visjon Norge, på godt og vondt. I motsetning til Sørensen er NLM’er Espen Ottosen blant dem som er grunnleggende kritisk.

– Jeg støtter ikke Hanvolds ytterliggående trosforkynnelse og ellers tvilsomme ytringer. Dessuten er den økonomiske sammenblandingen svært godt dokumentert.

Han erkjenner likevel at Visjon Norge betyr mye for mange kristne.

– Gamle, syke og de som bor grisgrendt har glede av Visjon Norge. Det vet jeg, men jeg skulle ønske at den var mer tverrkirkelig og mer treffende i vår tid. Derfor har vi i NLM diskutert om vi kunne gjort noe for denne gruppen. Situasjonen i dag er litt trist.

– Kan du ikke bli litt preget av personlig smak og behag?

– Det er vanskelig å vite. Selv om jeg jobber i Oslo og er teolog, så bor jeg i Spydeberg i Østfold. Denne helgen er jeg på Karmøy for å forkynne. Jeg møter grasrota jevnlig og lever ikke i noen boble. Ja, jeg er kritisk, men jeg vet at mange er takknemlig for Visjon Norge. Selv om de ikke støtter alt Hanvold gjør, så opplever de at det er mye bra.

Vil være seriøse

– Bredde er en utfordring for oss. Vi ønsker jo ikke å tone ned evangeliet. Særlig å nå de unge er en utfordring for oss. Det har vi snakket mye om, sier Arne Pedersen.

Han er rektor på Visjon Bibel- og medieskole. I tillegg jobber han tett på leder Jan Hanvold i redaksjonen til Visjon Norge.

Pedersen er ikke overrasket over beskrivelsen fra Ottosen og Sørensen, nemlig at store grupper i kristen-Norge er for, og store grupper er imot, Visjon Norge.

– Jeg kjenner meg igjen, men vi kan ikke skrote kanalen av den grunn. Det er mange sterke meninger der ute, samtidig med at folk har ulik smak. Man må jo ikke se på Visjon Norge. Likevel må vi jobbe for å bli tatt seriøst og å treffe flere, sier rektoren som føyer til at han undrer seg over en del av kritikken.

– Jeg lurer på om en del sterke meninger er basert på begrenset kunnskap eller hentet fra verdslig, fordomsfull presse.

– Kristne må bli rausere

Pedersen vil oppklare en liten misforståelse. Mange programmer hentes utenfra uten at det filtreres setning for setning.

– Vi undersøker program- og konferanseprofilen, men ikke hvert ord som sies. Derfor er det ikke nødvendigvis slik at Visjon Norge står for alt.

– Hva med det faktisk Jan Hanvold sier? Det siste som ble rapportert i mediene var at han sa at grådige havner i helvete og han advarte alle medarbeidere som varslet NRK mot mulig judasskjebne.

– Jo. Jeg skjønner hva du mener. Jeg er jo enig, svarer han.

– Det du må forstå med Jan, er at han setter ting på spissen. Han er veldig bastant, men han mener ikke alt helt bokstavelig.

Pedersen beskriver Jan som en frimodig, spontan og frampå mennesketype. Det fører føl- gelig til at han plumper uti og sier noe drøyt fra tid til annen.

– Jan må jobbe med seg selv. Han må la Guds ord og Den Hellige Ånd virke inn i livet sitt som alle andre. Samtidig må kristne bli rausere. Det er lov å trekke på smilebåndet og se det komiske i det også. Det hender det at jeg gjør. Jeg ser til hans hjerte, og det er godt.

Åpent i Visjon Norge

Grådighet er også Hanvold blitt beskyldt for selv i NRK-dokumentaren. Pedersen understreker at situasjonen er evaluert tydelig innad, men medgir også at det ikke har kommet fram så tydelig utad.

– Jeg opplever ingen munnkurv i Visjon Norge. Vi har hatt interne møter hvor det har vært en direkte tone blant medarbeiderne. Selv har jeg korrigert Jan flere ganger.

– Hvordan takler Hanvold det?

– Han tar det greit, synes jeg. Og han sier til meg at han trenger det.

– Hva har du kritisert?

– Jeg kan nok ikke si alt til deg. Men det går på alt fra innholdet i NRK-dokumentaren til ting han sier under tv-sendinger. Jeg føler at jeg kan ta opp det meste.

 

kommentarer