Nåde og reformasjon Leder

Nåden gir oss kraft til å leve annerledes, skriver Anne Gustavsen. 

 

I spalten «Vendepunktet» i ukens Korsets Seier, deler Nelly Langelandsvik sin oppdagelse av nåden. Åpenbaringen om at hun ikke på noen som helst måte kunne gjøre seg fortjent til Guds gunst og favør, men at alt er ufortjent av nåde, satte henne fri både i forhold til seg selv og andre.

Uten nåden hadde vi alle vært fortapt.

Nåde er krutt

Uten nåden hadde vi alle vært fortapt. Uten den nye pakten der Jesus ofrer seg selv og utsletter all vår synd, helt uavhengig av våre gode eller dårlige gjerninger, ga verden nytt håp. Likevel er det enkle budskapet om at frelsen er en ufortjent gave, så vanskelig for oss prestasjonsfokuserte mennesker å forstå.

Hvordan finner jeg en nådig Gud? Det var spørsmål som Luther strevde med som ung munk.

Hvordan kan Gud godta meg? Hvordan kan jeg gjøre opp for alle mine synder? Hvordan finner jeg en nådig Gud? Det var spørsmål som Luther strevde med som ung munk. Han fant svaret i Bibelen: «Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv» (Ef 2,8–9).

Derfor er det bra at nåde er selve hovedfokuset når Den norske kirke denne uken, og særlig 31. oktober, markerer 500 år for reformasjonen i Norge. De 95 tesene Martin Luther i 1517 offentliggjorde mot kommersialisering av avlat, der han argumenterte mot at noen kan kjøpe seg fri fra konsekvensen av syndene sine, er noe av det viktigste som har skjedd kristenheten, etter årevis med kirkelig makt og avlat overfor de stakkars «synderne» som ble lurt til å tro at de kunne kjøpe seg til frelse.

Gud krever ikke annet offer for syndene våre enn det Jesus ga da han døde på korset.

Ingen har grunn til å rose seg selv overfor Gud, verken når det gjelder egen livsførsel eller religiøs praksis.

Gud krever ikke annet offer for syndene våre enn det Jesus ga da han døde på korset.

Reformasjonens kjerne 

Kjernen i reformasjonen er at mennesker blir rettferdige for Gud ene og alene på grunn av Guds nåde, slik den blir gitt oss gjennom Jesus Kristus, Bibelen og troen. Dette budskapet er superaktuelt i 2017, midt i et prestasjonssamfunn, der kampen for å være vellykket og god nok, stjeler livsgleden både fra usikre tenåringer og mennesker i sin beste alder.

Nådens budskap setter oss fri, ikke bare til å se oss selv som tilgitt, gjenopprettet og rettferdiggjort gjennom det Jesus gjorde på korset, men nåden er også virksom i våre liv og setter oss i stand til å gjøre gode gjerninger. Selv om frelsen ikke bygger på gjerninger eller eget strev, vil nådens virkning og frukt bli at vi får kraft til å leve annerledes.

Selv om frelsen ikke bygger på gjerninger eller eget strev, vil nådens virkning og frukt bli at vi får kraft til å leve annerledes.

I Tit 2, 11–13 skriver Paulus: «For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet.»

Dette er en viktig side ved nåden, som ofte «glemmes» i vår forkynnelse. Nåden er ingen unnskyldning til å leve syndig, egoistisk og destruktivt. Tvert imot er nåden en kraft som oppdrar oss til å leve i seier over synd og til ære for Guds navn.

I denne hemmeligheten om nådens kraft ligger det et enormt potensiale for Guds folk. Ved å la nåden virke kan vi uten selvstrev leve annerledes liv midt i en verden der mennesker er slaver under forventninger, stress, skyld og skam.

Anne Gustavsen,
daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier

kommentarer


Anbefalte innlegg