Maner til massemønstring Samfunn

– Kom deg opp av godstolen og ut i høstmørket!
Det er oppfordringen fra Linda Askeland i Åpne Dører. 

 

Tekst: Deborah Selbekk Lunde 
Foto: KS arkiv 

 

– Tenn fakkelen, og bli med å gå for de forfulgte!

Det er beskjeden som nå kommer fra organisasjonene Stefanusalliansen og Åpne Dører som viser til at over 215 millioner kristne opplever sterk grad av forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus.

– Mennesker blir marginalisert, trakassert, fengslet og torturert, og noen ganger må de bøte med livet, sier Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører.

Hun oppfordrer nå kristne over hele landet til å komme seg opp av sofaen og stå sammen med sine forfulgte trossøsken verden over.

– Situasjonen for mange kristne er forverret, samtidig som vi ser at antall troende øker. Det er viktigere enn noen gang å sette fokus på dette, forteller hun.

Bare frem til midten av 2017 ble det meldt om like mange angrep på kristne som i hele 2016 til sammen.

Opprop til myndighetene

Temaet for årets fakkeltog er: «Totalitær nasjonalisme knebler trosfriheten».

– Utviklingen av religiøs totalitær nasjonalisme er økende i store deler av Asia; dette ser vi tydelig i både Sentral-Asia, India og Nord-Korea, og vi ser beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea. Kort beskrevet handler dette om at en nasjon identifiserer seg sterkt med en religion eller ideologi, press og forfølgelse kommer for dem som ikke bøyer seg for dette, sier Askeland.

Hun forteller at det under fakkeltoget i Oslo vil bli overlevert et opprop til myndighetene med en oppfordring om å fortsette å sette trosfrihet på dagsorden, samt å være bevisst utviklingstrekkene i disse landene.

– Det samme oppropet vil bli opplest i en forkortet versjon i fakkeltog rundt i landet.

LES MER: Forfølgelsen av kristne øker.

Fakkeltog i ni byer 

Fakkeltogene arrangeres på ulike datoer fra 30. oktober til 10. desember, og foreløpig er det satt opp fakkeltog i ni byer rundt i Norge. Askeland presiserer likevel at det fremdeles er mulig å arrangere fakkeltog i andre norske byer.

– Det er veldig mulig! Man kan tenke at det begynner i det små. Hvis det er noen ildsjeler der ute som ønsker å starte i gang dette i sin hjemby, så er det bare å gå i gang.

Askeland legger til at de oppfordrer alle menigheter på de ulike områdene om å gå sammen for å arrangere fakkeltog.

– Sympati med våre trossøsken er noe vi alle kan stå sammen om, uansett hvilket kirkesamfunn man er en del av.

Hvis det er noen ildsjeler der ute som ønsker å starte i gang dette i sin hjemby, så er det bare å gå i gang.

Stadig flere deltar 

Askeland forteller at det er ti år siden fakkeltoget ble arrangert i Norge for første gang. I fjor ble det for første gang arrangert i Ålesund, og Askeland forteller om en overveldende respons.

– Vi sto klare på torget i Ålesund og håpet at det kanskje skulle komme 50 personer, men så kom det hele 450 mennesker, forteller hun.

Det var bare 100 færre enn i fakkeltoget i Oslo, som samler flest mennesker i hele landet.

Askeland forteller at Åpne Dører ikke setter seg noen mål for hvor mange mennesker de håper kommer til å gå i togene, men hun legger vekt på at de ønsker å spre informasjonen om fakkeltogene til så mange mennesker som mulig.

– Om man bare er noen få, så kan det få stor betydning det óg, slår hun fast.

FIKK DU MED DEG DETTE? Her knivstikkes en prest for åpne gate. (NB: STERKE INNTRYKK!)

Søndag for forfulgte 

Askeland forteller også at Åpne Dører arrangerer «Søndag for forfulgte» i hele november.

– Da setter vi spesielt fokus på forfølgelse av kristne i India.

Hun forteller at utviklingen i India har gått i en negativ retning på svært godt tid.

– Bare frem til midten av 2017 ble det meldt om like mange angrep på kristne som i hele 2016 til sammen.

Askeland håper at menigheter, bibelgrupper og familier kommer til å sette av litt tid i løpet av november til å be for de kristne i India.

– På våre hjemmesider finnes det filmer, ressurshefter, bønnekort og mye annet gratis materiale som er tilgjengelig for alle, forteller hun.

 

Byer og datoer: 

Ålesund: 30. oktober
Bergen: 1. november
Kristiansand: 2. november
Stokmarknes: 5. november
Oslo: 6. november
Stavanger: 9. november
Stord: 9 november
Trondheim: 11. november
Øystese: 10. desember

kommentarer