I 2012 er det 60 år siden brødrene David og Josef Østby begynte å reise som evangelister. Kristenliv
Hans storebror David Østby minnes et langt liv som brødre og kolleger i tjeneste. 

 

Foto: David André Østby

TIDLIG UTE: I 2012 var det 60 år siden brødrene David og Josef Østby begynte å reise som evangelister. David var 18 år. Josef var 14 år. 

Lørdag klokken 17.10 døde Josef Østby av kreft på Karolinska Sjukehus i Stockholm, 76 år gammel. Han var en kjent og kjær skikkelse for pinsevenner i Skandinavia. 

– Josef døde fredfullt med familien rundt seg. Vi fikk tatt ordentlig farvel. Samtidig var døden aldri noe tabu eller vanskelig for ham. Han var så trygg på himmelen, forteller Josefs storebror, David Østby. 

Det var spesielt med oss to.

I 60 år har David og Josef vært tett på hverandre – ikke bare som brødre, men som nære kolleger i tjeneste for Gud og Pinsebevegelsen. 

– Det var spesielt med oss to. Vi fulgte hverandre hele veien. 

PORTRETTET: David Østby

Frelst familie

Josef Østby ble født i Drammen i 1941 og vokste opp i en pastorfamilie. Allerede som 14-åring begynte han å reise som evangelist etter en sterk kallsopplevelse, gjerne i tospann med David som var fire år eldre. De første som fikk oppleve brødrene i tjeneste, var Østby-slekten i Kongsvinger-traktene. 

– Det ble en bekreftelse på at Gud hadde kalt oss. Vi så mange i slekten komme til tro. 

Josef jobbet som evangelist gjennom Salemkirken og Evangeliesaken i Oslo. Så ble han gift, og flyttet til Jevnaker der han ble forstander. 

Josef var en visjonær nyskaper som med friskt mot våget å satse.

Våget å satse

Senere opplevde han et kall til nabolandet Sverige. Her var han pastor i Linköping og Gävle, og medpastor Filadelfia, Stockholm. 

Best kjent er han kanskje for å ha startet bibelspredningsorganisasjonen «Bibeln till Alla». De distribuerte bibler til Russland etter kommunismens fall, i tillegg til Kina og en rekke andre land. 

Organisasjonen arrangerte hundrevis av såkalte bibelmaraton rundt omkring i både Norge og Sverige med bibellesning i nærradiostasjoner og kirker. 

– Josef var en visjonær nyskaper som med friskt mot våget å satse. Derfor sto han i mange vekkelsessammenhenger. 

NRK-korrespondent: – Jeg kan ikke rose pinsevenner som David og Josef Østby nok. 

Det vanskelige ble lett

De som har hørt Josef tale, husker at de har hørt Josef tale. Det bekrefter Mats Kärnerud, som var Josef Østbys pastorkollega i Gävle og Stockholm. 

– Josef var en unik pedagog som maktet å forklare selv det mest kompliserte på en lettfattelig, håndgripelig måte. Han var også en visjonær entreprenør som skapte veldig mange muligheter. Og, han var veldig sjenerøs med sine medarbeidere, forteller han til svenske Dagen. 

Davids erfaring er den samme. 

– Forkynnergaven hans var veldig sterk med en lett formidlingsevne. Han maktet å gjøre Bibelen tilgjengelig for folk. I tillegg vil jeg legge til hans interesse for Israel. Han hadde gode venner blant både messianske jøder og rabbinere. 

 

kommentarer