Blir du lurt av status og rykte? Hovedsak
Jeg gjør, men ikke Jesus.

 

FORFATTER: Bente Sandtorp, lektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

De fleste av oss er så heldige at vi har fått to øyne å se med. Med øynene kan vi se virkeligheten rundt oss! Det er interessant at to personer kan se akkurat den samme hendelsen, og deres opplevelse og tolkning av det de ser kan være totalt forskjellig. Å se er ikke nøytralt. Det vi ser tolkes blant annet med bakgrunn i våre tidligere erfaringer, holdninger, meninger og kunnskap.

SANTORP: Kristne må åpne sine hjem.

Tolking ut fra verdier

Det har vært valgkamp i Norge og de ulike politiske partienes beskrivelse av landet Norge er forskjellig. De bor i samme by og ser de samme tingene, men det de ser tolkes ut fra deres overbevisninger og verdier.

Jeg har gleden av å tilbringe mye tid på Grønland i Oslo, en bydel det blir snakket mye om og som beskrives svært ulikt. Mange sier at de ikke liker å være i bydelen. De begrunner det med at det de ser er folk fra ukjente kulturer som de ikke vet hvordan de skal forholde seg til. De ser mange muslimer som de ikke stoler på. De ser at det selges dop og at mange med utenlandsk bakgrunn er høylytte. De skaper bråk som fører til utrygghet.

Andre ser det samme Grønland og sier at de elsker å være der. De ser mange fargerike og spennende mennesker som det er lett å bli kjent med. De ser mange religiøse mennesker som har et aktivt forhold til og respekterer viktigheten av tro. De ser familier med sterke bånd til hverandre på tvers av generasjoner. De ser mange hardt arbeidende ungdommer som gjør det godt på skolen. De ser mange innvandrere som trenger gode norske venner for å bli integrert.

Alle ser det samme Grønland, men det de legger merke til, det som gjør inntrykk, det den enkelte ser, er høyst forskjellig.

Vi ser ofte svikeren. Jesus så en Peter som trengte nåde.

Fra utrygg til medfølende

Som ung bar jeg på en frykt for alkoholikere. Jeg opplevde dem som uforutsigbare og truende. Det jeg så, skapte utrygghet i meg. Min familie var avholdende fra alkohol, så alkoholen i seg selv var fremmed og skummel for meg.

På en gudstjeneste opplevde jeg en klar utfordring fra Gud i å ta kontakt med alkoholikerne som hadde fast plass på en benk noen meter bortenfor kirka jeg vokste opp i. Det er ikke til å legge skjul på at jeg var nervøs, ja, faktisk skjelven da jeg dagen etterpå inviterte alkoholikergjengen inn i kirka på kaffe og vafler.

Min erfaring i kirka den dagen endret det jeg så. Utrygghet ble byttet ut med medfølelse. Det ble mer kaffe og vafler. Jeg hadde sett bråkmakere. Nå så jeg venner!

SANDTORP: Blendet av kristne stjerner.

Jesus ser annerledes

I Lukas 19 leser vi om Jesus som møter Sakkeus. Jesus ser Sakkeus i treet og ber ham komme ned, for han vil hjem til ham på besøk. Alle som ser det rister på hodet over Jesus. De ser Sakkeus som en kriminell man ikke omgås. Jesus ser en mann han elsker som trenger å bli reddet.

I Johannes 4 er Jesus i Samaria og ser en samaritansk kvinne. Han bryter kutyme og tar kontakt med henne. Folk ser henne som en utro kvinne man holder på avstand. Jesus ser en verdifull dame som trengte å bli reddet fra sin synd.

SANDTORP: Disse er også i Guds tjeneste.

Trengte Nåde

Jesus og Peter sin relasjon er godt beskrevet i Det nye testamentet. Vi kjenner alle til historien om han som sviktet sin beste venn når det gjaldt som mest. Peter sitt møte med Jesus etter oppstandelsen er gripende! Det er ikke et møte hvor svikeren blir stilt til veggs og må forsvare seg og trygle og be om tilgivelse. Han trenger ikke leve på nåde til han har vist seg tilliten verdig som venn igjen.

Det er Jesus selv som oppsøker Peter og inviterer ham til frokost på stranda. Samtalen deres handler om kjærlighet og om oppdrag. Vi ser ofte svikeren. Jesus så en Peter som trengte nåde (Joh 21).

Gjennom hele Det nye testamentet leser vi om Jesus sine møter med mennesker. Han evner å se bak folks rykte og status. Han er ikke styrt av fordommer og frykt. Han ser mennesket med den verdien det har som menneske: En guddommelig verdi! Høyt elsket!

Jeg har mye å lære!

 

kommentarer