Historisk dokument forfattet av muslimsk statsoverhode Kristenliv

Kongen av Bahrain leder an i kampen for religiøs frihet.

 

Bildetekst: Representanter for flere ulike religioner var samlet i Los Angeles på onsdag for å feire Bahrain-erklæringen.
Foto: Facebook.com/SimonWiesenthalCenter

Onsdag kveld samlet religiøse ledere fra flere ulike religioner seg i Los Angeles for å signere et historisk dokument som skal beskytte religiøs frihet og menneskerettigheter, forfattet av Bahrains kong Hamad ibn Isa al-Khalifa.

«Bahrain-erklæringen», som dokumentet kalles, er det første av sitt slag som er forfattet av et statsoverhode i et muslimsk land.

Vil sette stopper for religiøs ekstremisme

Den kristne menneskerettighetsforkjemperen Johnnie Moore og rabbi Marvin Hier, som er grunnleggeren av både den jødiske menneskerettighetsorganisasjonen Simon Wiesenthal Center og Toleranse-museumet i Los Angeles, var blant dem som signerte erklæringen under tilstelningen i den amerikanske filmbyen.

Gud instruerer oss til å benytte oss av friheten til å velge, som er en guddommelig gave.

Bahrain-erklæring - forfattet av kong Hamad ibn Isa al-Khalifa

Det gjorde også prins Nasser bin Hamad al-Khalifa, sønnen av Bahrains konge.

Erklæringen ble utarbeidet og signert av Bahrains kong Hamad allerede 3. juli, og er forfattet med mål om å sette en stopper for religiøs ekstremisme og å oppmuntre til religiøs toleranse – ikke bare i Midt-Østen, men over hele verden.

Vil la Bahrain være eksempel til etterfølgelse

 

«I hundrevis av år har ulike religiøse grupper levd side om side i harmoni i Bahrain, og fullt ut praktisert deres respektive tro i en velsignet, fredelig sameksistens med hverandre,» står det i dokumentet, ifølge avisa The Christian Post.

«Vi tilbyr ydmykt den århundregamle, tradisjonelle bahrainske måten å leve på som et eksempel som kan inspirere andre til å slutte seg til disse prinsippene,» fortsetter dokumentet.

STOR SPØRREUNDERSØKELSE: Hva mener du om Korsets Seier?

Bahrain-erklæringen fordømmer enhver form for religiøs lære som oppmuntrer til vold eller terror.

«Vi erklærer at når ekstremistiske ledere forkynner hat, vold og søker å så et frø av splid, så skyver de seg bort fra Guds navn,» står det å lese i dokumentet, som også fremhever at «Gud instruerer oss til å benytte oss av friheten til å velge, som er en guddommelig gave».

Reformator

 

67 år gamle kong Hamad har vært Bahrains konge siden 2002, men ledet landet allerede fra 1999 som emir før tittelen ble endret til konge ved en grunnlovsendring tre år senere.

Statsoverhodet satte umiddelbart i gang med iverksettingen av flere reformendringer da han overtok etter sin far i 1999. Alle politiske fanger ble satt fri, kvinner fikk stemmerett, og det ble avholdt parlamentsvalg. Reformene ble beskrevet av Amnesty International som «en historisk periode for menneskerettighetene».

kommentarer