Stockholm, Sweden - August 22, 2016: Romanian beggar on the streets of Stockholm. Sitting down on sidewalk outside shop.  A new but common scene outside shops in most cities in Sweden.. Nyheter / Samfunn

Vellinge kommune i Skåne vedtar tiggeforbud. De nasjonale lederne ønsker forbud i hele Sverige. 

Av: Ane-Marthe Hop-Hansen

– Dette er også et signal til de nasjonale styresmaktene, sier leder i Kommunestyret, Carina Wutzler til svenske Dagen. Wutzler tilhører partiet Moderaterna som har flertallet i Kommunestyret i Vellinge. Hun sier at hun har fått signaler fra næringsdrivende og andre innbyggere om de mange utfordringene tiggingen fører med seg.

Dette er også et signal til de nasjonale styresmaktene

Begrenset forbud

I 2011 var Sala kommune den første svenske kommunen til å innførte forbud mot tigging på offentlig sted. Forbudet ble senere opphevet fordi politikerne på Fylkesnivå mente det var i strid med andre lover.

Politikerne i Vellinge mener de har unngått å gjøre samme feil. De har nemlig ikke foreslått et generelt tiggerforbud, men ønsker å begrense det til noen avgrensede områder.

 

Nasjonalt forbud

Den nasjonale ledelsen i Moderaterna følger opp det lokale vedtaket med å foreslå et nasjonalt forbud mot tigging.

– For å sette en stopper for tigging, må vi ha et forbud. Da forhindrer vi også at tiggere flytter fra kommune til kommune, sier leder for Moderaterna, Tomas Tobè.

For å sette en stopper for tigging, må vi ha et forbud.

Tobè innser at et forbud ikke vil gjøre situasjonen noe bedre for de som tigger, men han mener likevel det er nødvendig. Partiet ønsker også et økt press på land som Romania og Bulgaria der mange tiggere kommer fra. Partiet mener straffen for tigging skal være bøter.

Det foreligger ikke noe ferdig lovforslag fra Moderaterna, men saken inngår i en ny plan for kriminalpolitikken som skal behandles på partiets Landsmøtet i oktober.

kommentarer