Politisk debatt fra Salt i Bergen Samfunn
LIVE: Se søndagens debatt fra klokken 19:15 her. 

 

Søndag 3. september klokken 19:00 inviterer Salt Bergen til Valgdebatt på Ricks Teater.

Debatten vil ledes av Tarjei Gilje, og omhandle viktige temaer i årets valgkamp.

Se debatten på Facebook Live her:

DELTAKERE
– Jette F. Christensen, Arbeiderpartiet
– Andreas Sjalg Unneland, SV – Sosialistisk Venstreparti
– Knut Arild Hareide, KrF Kristelig Folkeparti
– Torill Eidsheim, Høyre
– Arild Hermstad, Miljøpartiet De Grønne
– Helge Andre Njåstad, Fremskrittspartiet FrP 
– Terje Breivik, Venstre
– Kjersti Toppe, Senterpartiet

kommentarer