Bibelen for det bibelløse samfunn Hovedsak
Med sin nye bok «Røff guide til Bibelen» ønsker Alf Kjetil Walgermo å gi en nyttig, overordnet innføring i Bibelen både for kristne og ikke-troende.

 

Tekst og foto: Ingunn Marie Ruud

Alf Kjetil Walgermo, som til daglig er kulturredaktør i Vårt Land, fikk spørsmål fra Samlaget forlag om å skrive «Røff guide til Bibelen» for rundt fire år siden. Selv hevder forfatteren at han har drevet research til boka i 33 år.

– Jeg fikk min første bibel som 7-åring og satte straks i gang med å lese den og har lest bibelen omtrent hele livet, sier Walgermo.

Forfatteren tror ikke folk flest lenger har den grunnleggende bibelkunnskapen som tidligere var en del av allmenndannelsen.

– Jeg så behovet for en bok som kunne fylle litt i de hullene mange har i bibelkunnskapen og gi en lettlest, spennende totaloversikt over Bibelen, forteller Walgermo under slippfesten for boka på Litteraturhuset i Oslo.

VÅRT LAND-SIMONNES: – Jeg er ikke lenger motivert

Også for kristne

Kulturredaktøren tror også mange kristne kan ha godt av å lese boka.

– Jeg tror en ofte har en tendens til å lese ekstra godt noen steder i Bibelen, mens det er andre steder en ikke har så god oversikt over, sier Walgermo.

Han forteller at han har forsøkt å skrive en bok som favner bredt med en åpen tilnærming til tekstene.

– Jeg ser for meg lesere som ikke nødvendigvis har en tro eller har lest mye i Bibelen fra før og som trenger en grunnintroduksjon. Samtidig har jeg lært mye nytt selv under arbeidet med boka og tror mange kristne som har lest en del i Bibelen også kan lære noe nytt, sier Walgermo.

Det sterke budskapet i Bibelen (er)at dette håpet finnes.

Debatt om kristne verdier

– Man må ikke være religiøs for å oppdage at Bibelen har preget og fortsatt preger samfunnet vårt i stor grad ikke minst i språk, kunst og kultur, sier Walgermo.

Han tror at i en tid som nå der debatten går heftig om kristne verdier er det viktigere enn noen gang at en vet litt om hva som faktisk står i Bibelen.

– Uavhengig av om vi er troende eller ikke er bibelkunnskap et vern mot splittelse og frykt i samfunnet. Vi trenger innsikt i Bibelen mot dem som ønsker å ta patent på kristne verdier og bruke dem til å skape frykt og avstand mellom mennesker, sier forfatteren.

VÅRT LAND-KOMMENTATOR: KrF sliter med bedehusstemplet.

Lys i mørket

Walgermo forteller kort sagt at Bibelen handler om lys. Mens han arbeidet med boka opplevde han selv den mørkeste tiden i sitt liv da datteren Tomine døde i mors liv få dager før termin.

– Det forsterket veldig det som er det sentrale budskapet i Bibelen for meg, at livet er sterkere enn døden. At Jesus kommer til oss og sier at Guds rike hører barna til får en ekstremt sterk betoning i det tragiske som skjedde oss, forteller han.

Å miste et barn gjorde himmelhåpet enda mer viktig og Bibelen enda mer relevant for forfatteren.

– Det blir så virkelig på et annet vis. Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at Tomine hviler i Guds favn og har det godt. Det er det sterke budskapet i Bibelen at dette håpet finnes, sier Walgermo.

Jeg kan ikke nok.

Ønsker koran-versjon velkommen

På spørsmål om hva han tenker om en tilsvarende røff guide til muslimenes hellige bok, Koranen, stiller Walgermo seg positiv.

– Jeg håper at noen skriver en slik bok, for jeg tror det er behov for innsikt i Koranen også blant kristne, sier han, men legger til at den må noen andre skrive.

– Den boka kan ikke jeg skrive, for jeg kan ikke nok. Jeg er målgruppen for den boka og ser gjerne at noen skriver den, avslutter han. KPK

 

kommentarer


Recommended Posts