– Pinsebevegelsens  bibelsyn er udiskutabelt Nærbildet
Terje Hegertun vil åpne for to syn i homospørsmålet. 
– Enhet er viktig, men ikke for enhver pris, svarer Øyvind Gaarder Andersen.

 

Foto: Johnny Vaet Nordskog

Bakgrunn: To syn i homospørsmålet i Pinsebevegelsen

  • I forrige ukes KS skrev pinsevenn og MF-professor Terje Hegertun (faksimilen til høyre) at Pinsebevegelsen må forberede seg på å håndtere større grad av teologisk uenighet i årene som kommer, og viste til Den norske kirkes to syn i homospørsmålet som en suksessrik løsning.
  • I avisa Dagen utdypet Hegertun sine meninger, og sa blant annet at han håpet pinseledere med et liberalt syn i homofilispørsmålet ikke vil bli avskjediget.
  • Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk skrev denne uken en leder der han sier at bibelsk forkynnelse om ekteskapet mellom mann og kvinne må prioriteres i alle kristne bevegelser i Norge, og at Hegertuns innspill ikke bidrar positivt i debatten.
  • Pinseteolog Øyvind Gaarder Andersen kommer her med sitt svar på Hegertuns innspill, på vegne av Pinsebevegelsens teologiske reflek-
    sjonsgruppe.

 

 

Så finnes det områder som er så grunnleggende at ulike syn ikke er mulig.

– Øyvind Gaarder Andersen: I forrige ukes Baktanker skrev Terje Hegertun at vi må tåle uenighet, og viser til at det har blitt lettere å stå for sine teologiske synspunkter i Den norske kirke etter at den innførte to likestilte syn på likekjønnet vigsel. Er ikke Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe enig med Hegertun i at Pinsebevegelsen bør lære seg å leve med teologisk uenighet?

– Det er helt sant at vi i en rekke spørsmål må tillate hverandre å ha ulike meninger, også teologisk, ellers blir det for lavt under taket. For eksempel kan det gjelde forskjellige oppfatninger om endetiden eller vår forståelse av forbønn for syke og helbredelse. Men så finnes det områder som er så grunnleggende at ulike syn ikke er mulig.

– Hvilke områder?

– Et eksempel er treenighetslæren. I Assemblies of Gods startfase oppsto en lære som kalles «Jesus only». Dette er et syn som sier at det bare finnes én person i guddommen, nemlig Jesus – og dermed benektes det at Gud er treenig. Uenighet om et slikt lærepunkt kan man ikke leve med. Derfor satte Assemblies of God punktum for denne striden i 1916 med lære-
dokumentet «Statement of Fundamental Truths».

Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

– Og Teologisk Refleksjonsgruppe mener at synet på ekteskapet er et annet slikt område?

– Ja, vi mener at synet på ekteskapet som en Guds skaperordning for mann og kvinne er et tilsvarende grunnleggende lærepunkt som det ikke kan forkynnes og undervises ulikt om. Det finnes intet grunnlag i Bibelen for å hevde likekjønnet ekteskap. På dette området er Skriften krystallklar. Når det gjelder områder som kvinner i tjeneste og skilsmisse og gjengifte, er det behov for å tolke det Skriften sier. Men i spørsmålet om ekteskapet som en ordning bare for mann og kvinne gir ikke Bibelen rom for ulike tolkninger. Bibelen definerer homoseksuelt samliv som synd. I menigheten i Korint synes det å ha vært noen som hadde omvendt seg fra en slik livsstil, se 1 Kor 6,9–11.

Får svar på disse spørsmålene:

Hva med pinsevenner som tolker Bibelen annerledes?

Trenger vi ikke mer tid og rom til å diskutere dette?

Hva med kristen enhet?

Hva med de som strever med å leve etter det Bibelen sier?

  • Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

 

 

kommentarer


Anbefalte innlegg